Dokumenty o Temelínu podle Molterera umožňují další diskusi

Podle rakouského ministra životního prostředí Wilhelma Molterera umožňují dokumenty o jihočeské jaderné elektrárně Temelín, které Rakousku v sobotu předala česká strana, další diskusi o sporných otázkách. Molterer podle APA zdůraznil, že Praha se poprvé v písemné formě zabývala alternativou nulové varianty provozu Temelína. Kromě toho prý dodala důležité informace o stavu turbíny elektrárny a informace umožňující vyhodnotit možné následky eventuálních vážných nehod. "Prostřednictvím předané dokumentace tedy vstoupíme do diskuse, přičemž otázku ukončení slyšení v Rakousku je ještě třeba projednat především se spolkovými zeměmi, kterých se to nejvíce týká," prohlásil rakouský ministr po poradě s odborníky svého ministerstva.

Sekční šéf jeho ministerstva Ernst Streeruwitz potvrdil, že Česká republika poprvé předala informace o následcích eventuální vážné nehody do vzdálenosti 300 kilometrů od elektrárny; dosavadní údaje se prý vztahovaly na užší oblast. Srovnávací údaje pocházejí od německého reaktoru o výkonu 1300 megawattů, což podle Streeruwitze rakouská strana vítá, protože nyní je Temelín hodnocen podle německých standardů.

Streeruwitz pak v rozhovoru pro APA identifikoval problémové body českých podkladů. Kriticky upozornil na výpočty české strany ohledně potřeby energie v roce 2005. Praha prý předpokládá, že do tohoto roku by spotřeba elektřiny v ČR měla dosáhnout rakouské úrovně, což předpokládá roční vzrůst spotřeby o pět procent. K pokrytí této poptávky však bude Temelín podle Streeruwitze zapotřebí až od roku 2005, do té doby prý bude energie z této elektrárny vyvážena. Kromě toho jsou české výpočty údajně sporné, protože podle českých odhadů roste poptávka po elektřině v zemi ročně o dvě až tři procenta.

Co se týče problémů s turbínou temelínské elektrárny, Streeruwitz tvrdil, že v dokumentech nejsou údaje týkající se "časového horizontu odstranění závady". Sekční šéf připomněl tvrzení výrobce turbíny, společnosti Škoda, že problémy s vibrací přestanou, až turbína dosáhne více než 60 procent své kapacity. Toto stanovisko je podle Streeruwitze "ne neproblematické"; problém vibrací prý může vyvstat i při nižším zatížení. Rovněž deformace rotoru jsou prý "vážný problém", který "nelze lehce sanovat".

Na otázku, zda je "proces z Melku" uzavřen, odpověděl ministerský úředník vyhýbavě: "Proces bude ukončen, až se Česko a Rakousko dohodnou, že je ukončen. Musíme do léta vědět, jak to půjde dál." Rakousko prý provede potřebné zkoušky a bude pokračovat v diskusi. Na druhé straně si je podle Streeruwitze rakouská strana vědoma, že nemůže požadovat stále nové podklady. Streeruwitz se netajil svými pochybami o hospodárnosti Temelína: "Nelze nikomu zabránit, aby zprovoznil hrob pro miliardy."