Dvořákův pobyt v Americe, TGM i čeští krajané ve Spojených státech

Antonín Dvořák

V úterý začalo v pražském Náprstkově muzeu dvoudenní setkání odborníků, věnované česko - americkým vztahům a českým krajanům ve Spojených státech. Mezi hosty jsou i potomci českých přistěhovalců. Setkání se zúčastnila i naše redakční kolegyně Milena Štráfeldová.

Jaký je program setkání a kdo se ho účastní?

"Já bych měla předeslat, kdo je organizátorem celého tohoto setkání, a z toho vyplyne i program. Jsou to tedy Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, Náprstkovo muzeum jako součást Národního muzea a Etnologický ústav Akademie věd. To znamená, že pozornost je zaměřena hodně na kulturní a zejména hudební vztahy mezi Čechy a Američany. Celé úvodní dopoledne bylo věnováno Antonínu Dvořákovi a jeho pobytu v Americe. Já bych jen připomněla, že tam byl v letech 1892 - 1895, vedl Americkou národní konzervatoř hudby v New Yorku a mimo jiné tam také složil svou nejslavnější symfonii - Novosvětskou. Hodně se tu také mluvilo o jeho žácích. Je zajímavé, že právě on své žáky na konzervatoři přivedl k tomu, aby se věnovali i černošské hudbě, spirituálům, a také indiánské hudbě. To byla veliká novinka, protože do té doby se Amerika soustředila hlavně na klasickou západoevropskou hudbu. Mluví se tu ovšem nejenom o hudbě, pozornost se věnuje i dalším významným českým osobnostem v Americe, například pobytu T. G. Masaryka v Chicagu nebo básníka J. V. Sládka, cestovatele E. S. Vráze, ale i kameramana, filmaře a fotografa Alexandra Hackenschmieda. Další okruh přednášek se týká českých přistěhovalců do Ameriky, krajanů, a to nejenom z toho historického hlediska, ale i v současnosti. A také tomu, jaké jsou současné vztahy mezi Českem a Amerikou a jak se do nich promítají ideové zdroje, na kterých vznikly Spojené státy."

Program setkání tedy dost překročil jen dvořákovskou agendu, je to tak?

"Samozřejmě, Dvořák byl pouze ta úvodní část, ale většina příspěvků se týká dalších témat, o kterých jsem hovořila, krajanů v Americe a současných česko - amerických kulturních vztahů."

Už jsme zdůraznili, že mezi účastníky kolokvia jsou i potomci českých přistěhovalců do Spojených států. Koho bychom mohli zmínit?

"Ze Spillville, kde Dvořák během svého amerického pobytu trávil prázdniny, sem přijel Michael Klimesh, což je potomek jedné z nejstarších tamních rodin. Do Spillville v Iowě mířili čeští přistěhovalci už v polovině 19. století. Pocházeli většinou z jižních Čech, z okolí tábor a Českých Budějovic, a právě ve Spillville založili první českou obec v Iowě. Dodnes se tam zachoval český kostel i česká škola, ty jsou dnes už opraveny a ve škole se chystá expozice Antonína Dvořáka. A právě za velký podíl na obnově kostela s přilehlým hřbitovem a školy s dvořákovskou expozicí dostal Michael Klimesh od ministra kultury Vítězslava Jandáka nejvyšší resortní vyznamenání Artis Bohemiae Amicis."

Kolokviem v pražském Náprstkově muzeu vrcholí několikaměsíční akce nazvaná Americké jaro v České republice. O jakou akci se jedná?

"Byla to rozsáhlá akce, která byla zahájena počátkem května, konkrétně 5. května v Plzni, v rámci oslav osvobození Plzně Americkou armádou. Pokračovala pak jak v západních Čechách, tak v Jihočeském kraji, na Vysočině, postupně se přesouvala i na Moravu a do severních Čech. V řadě míst, bylo jich víc než dvacet, proběhly koncerty, na kterých vystoupili američtí koncertní umělci s díly současné americké hudební kultury, ovlivněné hodně jazzem. Součástí Amerického kulturního jara byly také přednášky o Americe. Ty vedla bývalá česká exulantka Jiřina Rybáčková, která se v 90. letech vrátila do České republiky a napsala několik pěkných knih o Americe. Americké jaro bude pokračovat až do poloviny července s podobným programem, to znamená s řadou vystoupení mladých amerických umělců."