Ecce Constantia

Mistr Jan Hus

Na řadě je teď setkání s Pavlem Kohoutem, které připravil Vilém Faltýnek. Jeho divadelní hra Ecce Constantia měla premiéru v České televizi v roce 1992, nápad na ni se však zrodil před více než pětadvaceti lety. Paradoxně se jako jediná Kohoutova hra zatím nedostala tam kam přímo patří - na jeviště. Pavel Kohout se ve své dramatické tvorbě nejednou vyrovnával s jinými autory, s Karlem Čapkem, Julesem Vernem a dalšími. Také v tomto případě dobře věděl o dalších zpracováních postavy Jana Husa.

Mistr Jan Hus
Po Tylovi, Jiráskovi nebo Daňkovi tak Pavel Kohout jako první dramatik nenechá Husa vystoupit na jeviště a zobrazuje ho nepřímo skrze okolí, v němž se jeho názory a činy odrážejí. Tradiční představa líčí Jana Husa jako vysokého hubeného muže s bradou a žhnoucíma očima. Z velké části ji má asi na svědomí Vávrův film se Zdeňkem Štěpánkem. Díky Ulrichu Richentalovi, kronikáři, který události vylíčil slovem i kresbami, můžeme o této tezi úspěšně pochybovat. Pavel Kohout přináší i další novinky v interpretaci historie. O záměru se doslechla radnice města Kostnice a nabídla Pavlu Kohoutovi stipendium s tím, že podaří-li se hra, bude uvedena v kostnickém městském divadle. Hra skutečně vznikla, ale levicová dramaturgie divadla - šlo o pozdní osmdesátá léta - její uvedení tehdy znemožnila.