Ekonomika

Připravil Zdeněk Vališ.

Americké vojenské letectvo rozhodlo ve výběrovém řízení zvolit pro půl miliónu svých počítačů bezpečnostní ochranný systém, vyvinutý v Plzni českou společností Tiny Software. Představitelé firmy odmítají informovat o částce, již objednávka US Air Force představuje. Stejný program už od plzeňské firmy zakoupilo americké námořnictvo. Plzeňáci otevřeli svou kancelář v centru počítačového světa v Silicon Valley teprve loni na jaře. V Americe mají pět zaměstnanců, kteří zajišťují především technickou podporu prodeje softwaru, který vyvíjejí programátoři firmy v Česku. O koupi celé firmy už prý projevil zájem Microsoft.


A ještě jedna poněkud senzační zpráva ze světa bytů. Známý počítačový a internetový skeptik, předseda sněmovna a šéf ODS Václav Klaus, otevřel svou vlastní webovou stránku. Prošel prý v životě řadou důležitých momentů a významných událostí a tato je prý jednou z nich. Internetová adresa je jasná: www.klaus.cz


Teď už ale k vážnějšímu tématu. Bankovní rada České národní banky na svém posledním zasedání konstatovala, že druhé čtvrtletí letošního roku potvrdilo pozvolné oživování ekonomiky a potvrdila se také určitá výjimečnost výsledků v prvním čtvrtletí, kdy nejvýznamnějším faktorem růstu se stal čistý export. Ve druhém čtvrtletí už byl příspěvek čistého exportu záporný a tahounem ekonomiky se staly investice a spotřeba domácností. Bankovní rada zejména oceňuje příznivý trend růstu tvorby fixního kapitálu, který meziročně stoupl o téměř šest procent. V prognóze hospodářského růstu na příští rok nedělá ČNB žádnou změnu. Poněkud opatrnější postoj zaujala bankovní rada v náhledu na vývoj inflace. Podle ní existují krátkodobá inflační rizika, především na straně nabídky. Jak uvádí guvernér České národní banky Josef Tošovský, nákladové tlaky se projevují především v cenách pohonných hmot a dopravních služeb a v cenách zemědělských výrobců. Pokud jde o střednědobá inflační rizika, ta existují podle bankovní rady naopak na straně poptávky. A takovým největším rizikem je vývoj veřejných financí. Pokud nebudou přijata opatření k omezení výdajové strany rozpočtu, měl by poměr výdajů veřejných rozpočtů k hrubému domácímu produktu činit v příštím roce zhruba 48 procent. A to je znatelný nárůst proti minulosti. Ústřední banka to sice nepovažuje za alarmující, ale přesto zvedá výstražně prst. Bankovní rada také obsáhle diskutovala o tom, zda nedochází k určitému opakování situace, která tady byla v letech 1995 a zejména 96, kdy rostly deficity obchodní bilance a běžného účtu platební bilance, což vedlo v roce 1997 k měnové krizi. V současné době však prý něco takového nehrozí. Dalším odlišností oproti letům 1995 až 1996 je podle Tošovského to, že dnes má český dovoz jinou strukturu. Tehdy byly sice také vysoké dovozy strojů a zařízení, ale šlo především o dodávky pro rozvoj infrastruktury, které neměly proexportní charakter. Dnes jdou dovozy do jiných odvětví ekonomiky, především do zpracovatelského průmyslu, což se časem projeví v růstu exportu. Takže i když roste deficit obchodní bilance, není podle Tošovského nutné, aby banka měnila úrokové sazby.


A na závěr jako obvykle pohled do kursovního lístku České národní banky na čtvrtek 19. října. Dolar 41 korun, 40 haléřů. Marka 18 korun.