Evropská unie si láme hlavu nad oběhem informací o odsouzených zločincích

Jako běh na hodně dlouhou trať se ukazuje myšlenka evropského trestního rejstříku - alespoň soudě podle rozporuplných reakcí ministrů spravedlnosti Evropské unie během jejich neformální schůzky, která dnes končí v Lucemburku. Meze možné spolupráce už ale v Lucemburku ilustrovala reakce na rakouský návrh, aby si odsouzený z jiného členského státu musel povinně odpykat trest ve své vlasti. Úskalí spočívá už v tom, co je a není trestné. Držení drog na rozdíl od Slovenska či Česka není trestné v Nizozemsku, takže co si případně počít s odsouzeným Holanďanem; dalším případem je potrat, který je trestný jen v Polsku či Irsku. "Těžko vyžadovat výkon trestu, pokud čin není trestný v druhé zemi," konstatoval český ministr spravedlnosti Němec, podle něhož lze při uznávání rozsudků či zákazů činnosti vycházet jedině ze zásady oboustranné trestnosti.