Febiofest: Andrzej Wajda jako malíř

Kresba Andrzeje Wajdy, foto: archiv Febiofest

Andrzeje Wajdu známe jako proslulého režiséra a držitele Oskara za celoživotní dílo. Na Febiofestu se představil jako malíř. V multiplexu Cinestar na pražském Andělu je vystaveno 50 jeho kolorovaných perokreseb.

Z výstavy Andrzeje Wajdy,  foto: Miroslav Krupička
Není příliš známo, že Wajda v letech 1946-1949 studoval na Akademii výtvarných umění v Krakově. Teprve pak začal studovat Filmovou školu v Lodži, kterou obsolvoval roku 1954. Záliby v kreslení se však nikdy nevzdal. V průběhu svého života si skicoval do notesu vše, co viděl kolem sebe. Wajdovy skicáky jsou svého druhu deníkem. Muzeum japonského umění a techniky Manggha v Krakově, které vlastní Wajdův archiv, letos u příležitosti autorových devadesátin poprvé jeho kresby vystavilo.

„Wajda používal kreslení jako tvůrčí metodu, skicoval vždy, když měl dlouhou chvíli,“říká Bogna Dziechciaruk-Maj, ředitelka krakovského Muzea Manggha. „Tvoří určitou sondu do Wajdovy duše, do jeho vidění a poetiky. Některé kresby jsou spojeny s filmovou a divadelní tvorbou, respektive můžeme je v ní vidět.“ Na obrázcích najdeme polská města – např. Přemyšl a Varšavu, zvířata, portréty (Dalajláma, Roman Polanski, Eugen Ionesco, Stanislaw Lem) a motivy z Japonska. Většinou jde o akvarelem kolorované perokresby, částečně o kresby tužkou a pastelkami. Vznikly od 80. let do současnosti.

Kresba Andrzeje Wajdy,  foto: archiv Febiofest
Samostatnou kapitolu tvoří kresby z Japonska, k němuž si Wajda vypěstoval velmi blízký vztah. S japonským uměním se režisér poprvé setkal koncem války na výstavě v Krakově. V roce 1987 obdržel v Japonsku cenu Kjótó Prize za celoživotní přínos kinematografii s odměnou 450.000 dolarů. Japonsko na Wajdu mohutně zapůsobilo, vytvořil řadu "japonských“ kreseb a po návratu se stal propagátorem japonské kultury v Polsku. Ve stejném roce se svou ženou založil Nadaci Kjótó-Krakov a věnoval jí peníze z Kjótó Prize. Cílem nadace bylo vybudovat umělecký stánek pro prezentaci japonského umění a kultury.

Kresba Andrzeje Wajdy,  foto: Miroslav Krupička
Díky finanční podpoře z Japonska se dílo zdařilo a v roce 1994 bylo v Krakově otevřeno Muzeum japonského umění a techniky Manggha. Moderní budovu s oblými tvary navrhl japonský architekt Arata Isozaki. Dnes muzeum disponuje rozsáhlou sbírkou artefaktů z Japonska a dalších zemí dálného východu. V roce 2011 věnoval Andrzej Wajda Muzeu Manggha svůj osobní archiv. Jeho součástí jsou nejrůznější soukromé i pracovní dokumenty, scénáře, fotografie, knihy, filmy a také Wajdovy poznámkové bloky.

„V těchto blocích jsou stovky a tisíce kreseb, které Wajda v průběhu let vytvořil,“říká Bogna Dziechciaruk-Maj. „Archiv včetně kreseb postupně katalogizujeme a letos začátkem března k Wajdovým devadesátinám jsme připravili první výstavu v rámci tzv. Wajdova roku.“ Pět desítek obrázků z této výstavy je nyní možné vidět v Praze. V pražském kině Cinestar Anděl budou vystaveny do 25. března.