Festival Bohuslava Martinů v Praze

Jak už jsme vás v našem vysílání informovali, od 5. do 12. prosince probíhá v Praze Festival Bohuslava Martinů. K velkým zajímavostem 9. ročníku patří pohostinské představení Jihočeského divadla České Budějovice. Soubor přivezl první světové nastudování opery Bohuslava Martinů "Den dobročinnosti". Nutno dodat, že už objevení existence kopií jejích partitur v roce 1995 bylo pro muzikology překvapením. Ale i další programové tipy, které vám přiblíží Evelina Himalová, budou prý "lahůdkami".

Kromě závěrečného koncertu, v němž v podání České filharmonie za řízení jejího nového šéfdirigenta Zdeňka Mácala zazní "Invence pro velký orchestr" Bohuslava Martinů - dílo, které se zřídkakdy slýchává (velmi oblíbené bylo v době svého vzniku v roce 1934, premiérováno bylo v Itálii) - a v koncertantním duu pro dvoje housle a orchestr vystoupí známý interpret Martinů skladeb, nositel Ceny "Cannes Classical Award MIDEM 2001" Bohuslav Matoušek s americkou houslistkou korejského původu Jennifer Koh, za zmínku stojí především též koncert dvou původně ostravských umělců, nyní působících v zahraničí: houslistky Hany Kotkové, reprezentantky mladé koncertní generace ve Švýcarsku, a pianisty Pavla Kašpara, který žije a pracuje v Německu. V jejich dvojrecitálu zazní v pražské premiéře skladba 'Čtyři kusy bez názvu', kterou pořadatelé festivalu - Nadace Bohuslava Martinů a Institut Bohuslava Martinů - po dohodě s Harry Halbreichem, autorem standardního katalogu Bohuslava Martinů, nazvali 1. řadou 'Her pro klavír' Bohuslava Martinů." Bezesporu nejočekávanější však je v programu letošní 9. přehlídky "Filmové a baletní představení", které se uskuteční 8. prosince v Laterně Magice. Hovoří o něm ředitel Institutu Martinů Aleš Březina:

"V první polovině bude promítnut film 'Marijka nevěrnice', který režíroval Vladislav Vančura podle scénáře Ivana Olbrachta a Martinů k tomu byl přizván jako autor hudební stopy. Je to velmi unikátní umělecký film, v němž hrají samí neherci - autentičtí obyvatelé Podkarpatské Rusi, a řečmi tohoto vpodstatě nelehkého filmu je koločavský dialekt, němčina, a zřídkakdy čeština. Čili je spíše pro specialisty. Nicméně je to film, který zaujme jak kvalitou, tak i z etnografického a folklóristického hlediska, neboť je v něm zachycen kolorit té oblasti. A v neposlední řadě je zajímavý i hudbou Bohuslava Martinů. Je to jeho jediný dochovaný celovečerní soundtrack. Po tomto promítnutí 'Marijky nevěrnice' se objeví velmi raritní záležitost, a sice rekonstrukce legendární inscenace Alfréda Radoka z let šedesátých - 'Otvírání studánek'. Coby filmař, natočil filmový pás a spolu s choreografkou Zorou Šemberovou, pianistou Ivanem Moravcem a zpěvákem Ladislavem Mrázem udělali v Laterně magice představení, které natolik vadilo tehdejší nomenklatuře ukazováním cepů a starých obličejů na rozdíl od kombajnů, že ho zakázali, a podařilo se ho v době řekněme jakési oblevy, v roce 1966, obnovit, a opět nějakou dobu běželo, než ho zakázali definitivně. My jsme teď po více než třiceti letech toto představení za vydatné pomoci pana Oldřicha Františka Korte, který byl iniciátorem i té první, i té druhé inscenace, ho zrekonstruovali, dokonce se na této rekonstrukci podílela i původní choreografka, dnes už devadesátiletá paní Šemberová, která extra přiletěla z Austrálie. Takže bude to velký, myslím si, výjimečný zážitek; věc, která se asi těžko bude mnohokrát opakovat,"

....uvedl pro Radio Praha za pořadatele Festivalu Bohuslava Martinů Aleš Březina.