Granty v České republice získávají hlavně charity

Evropská unie věnuje ročně kolem sedmdesáti milionů korun české Nadaci rozvoje občanské společnosti, která peníze rozděluje jednotlivým občanským iniciativám na charitativní, vzdělávací a další projekty. O podrobnosti sezajímal Mikuláš Kroupa.

Neziskového sektoru je prostor, který se bez grantů a sponzoringu neobejde. Prostředky, které investuje Evropská unie na podporu občanské společnosti z velké části směřují k občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem, které se zabývají charitativním, léčebným vzdělávacím, a vědeckým programům. Určitá část financí pak přijde přímo do rukou klientům těchto nestátních iniciativ. Další část prostředků plynou na ochranu lidských práv. Nadace rozvoje občanské společnosti, která přiděluje granty na jednotlivé projekty, se zaměřuje na podporu dětí a mládeže. Finance však na tento program nadace obstarává i z grantů poskytovaných v České republice, z německé Nadace Roberta Bosche, nebo jako významní sponzoři se ukázaly nadnárodní obchodní společnosti například Nokia. Takové možnosti společnost vytváří hlavně charitativním sociálním projektům například pro mentální děti, děti v dětských domovech a podobně. Lidé podporují hlavně programy, které jsou pro společnost nepostradatelné a výslovně nezbytné, tvrdí doktorka filozofie Hana Šilhánová z Nadace rozvoje občanské společnosti.

"Projekty, které nacházejí své sponzory a granty poměrně snadno jsou ze sociální oblasti, halně děti s postižením. Pro rozvoj zdravého dítěte už peníze tak snadno nenajdete. Oblast vzdělání a vědy je u nás zatím nezvyklá. Peníze se shánějí těžce a není nikdy jisté, zda vás někdo bude dlouhodoběji podporovat."

Má Česká republika vytvořené legislativní podmínky pro rozvoj neziskového sektoru?

"Například v Polsku a Maďarsku existuje zákon umožňující daňové asignace. To znamená, že můžete část daní jako fyzická osoba vložit do projektu, který je státem podporovaný a odečíst si částku v plné míře z daní, to samé platí i u firem. V České republice existuje něco podobného, ale odečíst si můžete jen část."

Až čtyřicet procent žadatelů o grant ve všech oblastech neziskového sektoru finanční prostředky na realizaci nezíská. Není to jen z důvodu nedostatku financí, ale protože je projekt v písemné podobě nedodělaný a nesplňuje zadaná kritéria, tvrdí Irena Peková, koordinátorka programu v občanském sdružení Agnes. Tato organizace nabízí kurzy pro managery v neziskovém sektoru, ekonomickou a právní poradnu pro nestátní a neziskové instituce.

"Manager by měl mít schopnosti stejné ať už pracuje v neziskovém sektoru nebo v tzv. komerční sféře. Jedná se o znalost legislativy, psaní projektu, plánování a strategie, schopnost rychlé přizpůsobivosti v krizových variantách atd."

Pokud realizujete projekt v České republice musíte dobře znát nejen kritéria k získání grantů, ale měli byste znát i ostatní projekty, které vstupují do grantového řízení s vámi. Projekty týkající se vědy a vzdělání dnes hledají finanční prostředky nejčastěji v zahraničí.