Havlovo první domácí literární ocenění

Václav Havel, foto: ČTK

Jak jsme se dozvěděli z víkendového zpravodajství, Václav Havel byl hospitalizován v nemocnici kvůli problémům se srdcem. Recidiva srdeční arytmie, která před deseti lety vážně ohrozila jeho život, může být důsledkem vysokého pracovního vytížení. Havel v posledních dnech přebíral Cenu Karla Čapka, měl se účastnit veřejných vystoupení, blíží se premiéra dokumentárního filmu Občan Havel, přičtěmě k tomu, že se již delší dobu připravuje uvedení jeho hry Odcházení. Kvůli hospitalizaci musel Havel svůj program na tyto dny zrušit. Poslední veřejnou akcí, kterou před hospitalizací absolvoval, bylo převzetí Ceny Karla Čapka.

Václav Havel,  foto: ČTK
Václav Havel byl oceněn za "celoživotní literární dílo a dlouholeté prosazování čapkovských humanistických ideálů". Laureáta vybírala komise, jejímiž členy letos byli Vladimír Just, Jiří Pechar, Daniela Fischerová, Helena Haškovcová, Josef Jařab a Oldřich Král. Předsedkyní byla Jana Červenková, která říká:

"My jsme se shodli velice jednoznačně a vlastně jsme ho zvolili po internetu."

Český PEN Klub uděluje Čapkovu cenu ob rok, a to za prozaické, dramatické nebo esejistické dílo českého autora, případně za dílo celoživotní. Je spojeno s prémií ve výši 150.000 korun.

Jana Červenková připomíná, že Cena Karla Čapka je Havlovo první domácí literární ocenění:

"Václav Havel, třebaže patří mezi naše přední literáty, u nás literární cenu ještě nikdy nedostal. Bylo to určitě tím, že porotcům přišlo nějak trapné dekorovat prezidenta a stavět se tak do role těch, kteří šplhají na hradě. tak to už dávno minulo. A pokud jde o ty humanistické postoje - tam je podmínkou praktikování humanistických postojů - tak tomu on samozřejmě plně odpovídá."

Předseda českého Penu Jiří Dědeček doplnil:

"V české literární společnosti bychom těžko hledali někoho, kdo těmto kritériím lépe vyhoví. Navíc je tam psáno: dílo které výrazně a SROZUMITELNĚ přispěje... Tak jsme museli vyloučit ty, kteří přispívají nesrozumitelně."

Václav Havel stál u znovuzrození českého PEN klubu ještě v totalitním Československu. Zejména z jeho iniciativy obnovil český PEN činnost v srpnu 1989, oficiálně se ustavil po listopadu 1989. V roce 2006 Valná hromada zvolila Havla čestným předsedou. Ve čtvrtek PEN klub předal Havlovi kromě ceny Karla Čapka ještě dva "dary:" Jaroslav Hutka mu přišel zazpívat píseň Havlíčku, Havle a Jiří Dědeček Ódu na prezidenta.