Hejtmani u prezidenta Havla

Setkání prezidenta s hejtmany, Foto: ČTK

Prezident Václav Havel přijal ve svém úřadě zástupce krajů, se kterými prodiskutoval proces decentralizace, tedy převádění státní moci na menší krajské celky. Blíže Mikuláš Kroupa.

Reforma, která by měla umožnit převedení státní moci na kraje, je jednou z požadavků Evropské unie. Česká republika je podle Evropské komise v tomto směru jen na půli cesty.

Prezident České republiky Václav Havel se na setkání hejtmanů zajímal o problémy spojené s decentralizací. Zdůraznil význam převedení kompetencí shora dolů a vybudování krajských samospráv. Mimo jiné potvrdil nutnost opakovat podobné schůzky.

Setkání prezidenta s hejtmany,  Foto: ČTK
"Rozprava to byla pro mě velmi důležitá a zajímavá už proto, že jsem po dlouhá léta velkým příznivcem a propagátorem této reformy. Samosebou mě musí zajímat, jak probíhá a jak se daří."

Podobná schůzka se konala už před necelým rokem, těsně po zvolení zástupců krajů. Dneska je situace jiná, tvrdí hejtmani. Jejich zástupce, předseda Asociace hejtmanů Evžen Tošenovský, tvrdí, že nastává druhá fáze reformy, která bude pro samosprávy mimořádně složitá.

"Měli by na nás přejít tak citlivé oblasti jako je sociální správa, ústavy, které jsou po České republice ve velkém objemu. Stejně tak by na nás měla přejít zdravotnická zařízení, kde rušící se okresní úřady vykonávaly zřizovatelské funkce. Teď bude probíhat docela složitá operace, o mnohem těžší než minulý rok."

Václav Havel hejtmany vyzval ke spolupráci s podobnými územními celky v zemích Evropské unie. Společný konsortivní výbor regionů evropské patnáctky podle Jana Kasla, primátora hlavního města Prahy, připravuje dvanáct křesel pro zástupce českých krajů. Ti na svá místa usednou až po vstupu České republiky do Evropské unie. Přesto proběhlo o spolupráci v evropském výboru první jednání za přítomnosti české delegace, jak potvrdil primátor Jan Kasl.

"To jednání právě zahájilo historicky první spolupráci mezi regiony Evropské unie a České republiky. Úloha regionů je právě v odstraňování různých mýtů a bariér v komunikační rovině. Což bylo hlavní téma, jak mají regiony pomáhat, aby občané měli přístup k informacím o Evropské unii, jak se mají co nejlépe přiblížit EU."

Decentralizace je v České republice politickým tématem od devadesátých let. Přesto vůle k vytvoření krajských samospráv se v Poslanecké sněmovně nalezla až pod tlakem Evropské unie.