Hezky česky: Potažmo pořad o češtině

Na první adventní neděli přijela do Borovan Ježíškova poštovna i s koňským povozem

Z dnešního titulku přímo vyčnívá slůvko potažmo. Zní hezky, jako koňmo, nebo loďmo. Že by taky označovalo druh dopravy? Cestovat na voze taženém potahem, neboli potažmo? To asi neprojde.

Potažmo má stejný význam, jaký mají slova vlastně nebo respektive. Můžeme tedy říci: znamená to samé co vlastně, potažmo respektive. Potažmo je slovo, které z českého jazyka málem vymizelo, ale nevzdalo to a po mnoha a mnoha letech se vrací zpátky.

Dnes je slovo potažmo módní, používá ho kdekdo – politici, moderátoři, novináři a stále ve větší míře i běžní uživatelé jazyka, a to i v mluveném projevu. Ještě slovník ze sedmdesátých let hodnotí slovo potažmo jako zastaralé. Přitom dnes je tomu přesně naopak.

Dříve se potažmo používalo ve dvojím významu. Předně se zřetelem k někomu, nebo k něčemu. Ve svém druhém významu bylo postupně zaměňováno častěji užívanými obraty vlastně a respektive. Dnes se používá výhradně v tomto druhém významu. Potažmo může být tak rovnocenné například se spojovacími výrazy a tedy i, a tedy vlastně, a tím i, přesněji řečeno, rovněž.

Uveďme si teď příklady užití slova potažmo ve větách a také to, jak by je bylo možné nahradit:
Slouží primárně dětem a potažmo jejich rodinám. Nahradíme: Slouží primárně dětem, a tedy i jejich rodinám. Nebo také: Slouží primárně dětem a rovněž jejich rodinám.

Další příklad:
Podle mne to je vina trenéra, potažmo toho, kdo ho přivedl. Nahradíme: Podle mne je to vina trenéra, tedy vlastně toho, kdo ho přivedl. Nebo může být také tak: Podle mne je to vina trenéra, a také toho, kdo ho přivedl.

A ještě jeden příklad:
Nechápu, proč teď dělá on, potažmo rada, tak zásadní rozhodnutí. Můžeme nahradit třeba: Nechápu, proč teď dělá on, respektive rada, tak zásadní rozhodnutí.

Podívejme se na závěr na zoubek i slovu respektive, které je možnou náhradou slova potažmo, jak jsme si ostatně již uvedli. Občas se vyskytují i podoby respektivně nebo respektivě, ale to je špatně. Správně je jedině respektive. Také toto slovo je dnes také velmi používané, potažmo oblíbené, respektive moderní.


Cyklus Hezky česky vznikl ve spolupráci se studenty FF UK pod vedením Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu bohemistických studií, konkrétně doc.PhDR. Ivany Bozděchové, CSc. a PhDR.Svatavy Škodové, Ph.D. V audioverzi vystupují Hana Shánělová a Michael Rozsypal.

klíčové slovo:
spustit audio

Související

  • Hezky česky

    Jazyk se vyvíjí, nové technologie, novinky, aktuální dění přinášejí nové výrazy, některá odvětví i vlastní slang. Proměnám slovní zásoby je věnovaný cyklus Hezky česky.