Historické cetrum Prahy je městskou památkovou rezervací již 30 let

Pražská Loreta

Uplynulo 30 let od doby, kdy vláda někdejšího Československa vyhlásila historické cetrum Prahy městskou památkovou rezervací. V roce 1992 pak ocenilo Prahu i UNESCO, když ji zařadilo na seznam světového kulturního dědictví lidstva. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Pražská Loreta
Pražská památková rezervace má rozlohu 866 hektarů, zahrnuje více než 1200 památkově chráněných budov a v celosvětovém měřítku je považována za unikátní architektonický celek. Pražskou památkovou rezervaci ohraničuje barokní opevnění ze 17. století a zahrnuje Staré a Nové Město, Malou Stranu, Josefov, Hradčany a Vyšehrad. Zřízení památkové rezervace před 30-ti lety pomohlo zachovat hodnoty cenných objetků. Na počátku 90. let se do centra vrátil stavební ruch, a řada památek, jak uvedla Jiřina Chrastilová z Pražské informační služby, byla zrestaurována.

"Jestli před tím byla ta Praha taková ošumělá a oprášená a nostalgická, tak teď se skví ve své někdejší kráse a právě myslím, že ty historické objekty teď dokladují tu oprávněnost zápisu na seznam Unesca."

Doktor Jan Outrata ze Státního památkového ústavu však dodává, že některé stavební zásahy od počátku 90. let, kdy začal stavební boom, byly k památkám nešetrné. Mnohé objekty, které nejsou památkově chráněny, byly nahrazeny novostavbami, ať už více či méně povedenými.

"V každém případě dochází k postupnému rozdrolování toho historického urbanistického celku, kterým to historické jádro vždycky bylo."

Památkář Outrata se proto obává, že by v budoucnu mohlo být unikátní historické centrum ze seznamu UNESCO vyškrtnuto.

"Pokud by ty klíčové prostory, jako je třeba Staroměstské náměstí nebo i Václavské náměstí, se skutečně začaly radikálním způsobem měnit a začaly tam růst věci, které budou dominovat nad tou původní zástavbou, což se už někde začíná dít, já myslím, že toto nebezpečí není nereálné, že by mohlo někdy nastat."

Spory mezi památkáři a stavebníky by mohla vyřešit vyhláška, která by regulovala výstavbu v historickém centru. Ta však Praze v současné době chybí.