Hronovská knihovna připomíná exilového spisovatele Egona Hostovského

hostovsky_hronov.jpg

Do konce října jsou v Městské knihovně v Hronově na Náchodsku vystaveny knihy z pozůstalosti významného českého exilového spisovatele Egona Hostovského. Knihy do České republiky věnovaly Hostovského děti a byly sem převezeny ze Spojených států, kde autor proslulých románů Nezvěstný nebo Všeobecné spiknutí v r. 1973 zemřel.

Hronov je znám především jako rodné město Aloise Jiráska. V r. 1908 se tu ale narodil i další český spisovatel Egon Hostovský. A i když velkou část svého života prožil v exilu, patří k nejvýznamnějším a také nejpřekládanějším českým prozaikům 20. století. Napsal na tři desítky knih, většinou psychologických románů,do kterých se často promítaly i zkušenosti z exilu. Celou jeho knižní pozůstalost získalo letos na jaře muzeum v Náchodě. Její část je nyní vystavena v Hostovského rodném městě:

"Knihy darovaly děti Paul Hostovský a Olga Castiellová Hostovská,"

vysvětluje ředitel Městské knihovny v Hronově Marek Dvorský. A Hronov si svého rodáka připomíná nejen touto výstavou:

"My jsme jako Městská knihovna měli tu čest, abychom se pojmenovali po Egonu Hostovském. To proběhlo v roce 1992. Bývalý starosta pan ing. Houštěk se spojil s dalším hronovským rodákem akademickým malířem Ivo Švorčíkem a ten zhotovil bustu Egona Hostovského, kterou máme v prostorách knihovny."

Velkou roli v životě Egona Hostovského hrál však i Náchod, vysvětluje ředitel tamního muzea Václav Sádlo:

"Egon Hostovský byl hronovský rodák, ale v Náchodě studoval na gymnáziu. A to v jeho životě zanechalo dost důležité stopy, protože tam se seznámil se spolužákem Jiřím Žantovským. Mezi nimi byly ambivalentní vztahy a tyto složité vztahy, literárně ztvárněné, vyšly potom v jeho nejslavnější knize Všeobecné spiknutí."

Po maturitě odešel Hostovský studovat do Prahy a později do Vídně. Studia ale nedokončil a stal se redaktorem v několika pražských redakcích. Koncem 30. let pracoval na ministerstvu zahraničních věcí a 2. světová válka ho zastihla v Bruselu. Emigroval do Spojených států a působil zde na konzulátě Benešovy exilové vlády. Po válce se sice nakrátko vrátil do Československa, už v r. 1948 ale emigroval znovu. Přes Skandinávii se znovu vydal do USA, kde se v 50. letech stal redaktorem Radia Svobodná Evropa. Život ve Spojených státech však nebyl pro poúnorové exulanty právě lehký. Právě to se promítalo i do Hostovského knih. I v Americe se z něj ale stal úspěšný autor.

"Egon Hostovský jednou emigroval před nacismem a podruhé před komunismem, tak v těchto dobách jeho knihy často vycházely dřív v angličtině, jako například to Všeobecné spiknutí. Anebo pokud vycházely v češtině, tak dřív vyšly v USA než tady u nás."

Náchodská sbírka díla Egona Hostovského,  foto: Regionální muzeum v Náchodě
Egon Hostovský všechna vydání svých děl, a to i v překladech, uchovával. Díky tomu je teď náchodská sbírka jeho knih podle ředitele Sádla nejbohatší v Česku:

"Myslím, že teď v České republice máme nejkompletnější přehled Hostovského knih a jeho překladů. Po roce 1947 byl Egon Hostovský nejpřekládanějším československým spisovatelem. Hostovského díla byla přeložena do patnácti jazyků. A někdy je to skutečně exotické, protože jednou z nejpřekládanějších knih je Půlnoční pacient, a ten vyšel německy, italsky, anglicky, japonsky a arabsky. A všechny tyto překlady teď máme v muzejní knihovně."

V příštím roce si budeme připomínat 40. výročí úmrtí Egona Hostovského. Náchodské muzeum pro tuto příležitost už nyní chystá velkou výstavu.