Ivan Vyskočil představí svoji metodu v New Yorku

Ivan Vyskočil (Foto: www.amu.cz)

Čeští divadelníci odlétají do Spojených států amerických, aby v New Yorku představili vlastní metodu výchovy k herectví. Jejím tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Od začátku 90. let se v rámci pražské divadelní fakulty věnuje jejímu zkoumání. Svou originální metodu označuje jako dialogické jednání, neboli jednání s vnitřním partnerem. Na cestě Vyskočila doprovodí mj. děkan DAMU a Vyskočilův spolupracovník Jan Hančil, který Radiu Praha vysvětlil, že Vyskočilova metoda přesahuje hranice pouhého herectví.

"Není to jenom technika zaměřená na to, jak vychovávat herce, je to spíš objevování sama sebe skrze herectví. A myslím si, že pro americké herce to může mít určitý význam. Protože Amerika je, jak víme, hodně pragmaticky zaměřená na výsledek, a tady ten přístup Ivana Vyskočila ukazuje, že ne všechno se dá zvládnout v předem vytčeném, pokud možno krátkém časovém intervalu s uspokojivým výsledkem. Se zatleskáním a: Děkujeme, odejděte. Prostě některé věci je třeba stavět z gruntu, objevovat v sobě."

Čím konkrétně se ty postupy, které aplikuje Ivan Vyskočil, liší od běžné výchovy k herectví?

"Staví na naprosté improvizaci bez jakéhokoli předem připraveného tématu nebo zadání. To je myslím pro každého na začátku šok. Protože všichni jsme zvyklí si něco připravit a pak to odprezentovat. A tady musíme nejprve objevit to, co chceme, zkoumat, k čemu chceme dojít. A to je strašně těžké, protože se to odehrává na očích veřejnosti, člověk toto musí objevovat před ostatními."

Jak dlouho a kde budete tuto metodu představovat?

"Ten úvodní kurz, kterého se zúčastní sám autor Ivan Vyskočil, a já, je pětidenní. Bude probíhat od pondělka večera do soboty. Druhý kurz potrvá dalších deset dnů a ten už povedou naši mladí kolegové Howard Lotker a Alexander Komlosi. Bude to probíhat v Českém centru, jedna dílna se uskuteční na Columbia University a ty následné na zatím ještě nespecifikovaném místě. To se musí ještě dojednat."

Kolik zájemců jste ve svých kursech schopni přijmout, proškolit nebo uvést do této metody?

"Já myslím, že to bude nějakých čtyřicet zájemců, kteří by chodili pravidelně. Jestli to bude celkem padesát zájemců nebo třicet, to nejsme zatím schopni odhadnout, protože zatím je tam přihlášeno 36 lidí."

Jsou to herci, ti kteří se přihlásili?

"Ano, většinou jsou to absolventi herectví."

Jaké další výstupy by tento kurs mohl mít? Co si od toho do budoucna slibujete?

"Chceme představit celý ten přístup americké veřejnosti. Slibujeme si, že se přijdou podívat zástupci z New York University, z The School of the Arts, kteří samozřejmě jsou velmi opatrní na to, co si vezmou do svého programu, protože to je jedna z nejprestižnějších amerických hereckých škol. Přijdou se podívat a pokud to shledají zajímavým, tak potom by se z toho mohla odvinout nějaká dílna nebo nějaká bližší spolupráce."