Jak se žije v Hartmanicích

Jak se odráží velká politika v praktickém životě, uvidíme na příkladu obce Hartmanice na plzeňsku, která řeší zdražení plynu a elektřiny netradičním způsobem

Od nového roku opět výrazně podražil plyn i elektřina a tak řada obcí přemýšlí, jak vytápět obecní byty levně a ekologicky. Většinou volí cestu plynofikace. V důsledku zdražení však mnozí lidé nyní plyn odmítají a ze sklepa opět vytahují kbelíky na uhlí. My vás dnes pozveme do jedné z českých obcí - Hartmanic, které leží v podhůří Šumavy a šli na tento problém skutečně od lesa.

Protože je kolem nich dostatečné množství dřeva a jeho zpracovatelů, nebyla nouze o dřevní odpad a tak se rozhodli topit biomasou. Až dosud se ve zdejších kotelnách spalovalo mostecké hnědé uhlí, což škodilo zdejšímu životnímu prostředí. Nejdůležitější bylo zvolit vhodnou technologii. Nabídka přišla z Rakouska. Předpokládala však spalování suchého odpadu, což nebylo možné. A tak Hartmaničtí dál pátrali. Jak řekl naší spolupracovnici Janě Mertové starosta Jiří Jukl, přece jenom dodavatele objevili.