Jak si Jan Zrzavý lámal hlavu nad ilustracemi Kytice

kytice_ilustrace.jpg

Letošní listopad je především ve znamení výročí Karla Hynka Máchy, nicméně do předposledního měsíce roku spadají také další jubilea. Připomínáme si 120. výročí narození malíře Jana Zrzavého a 140. výročí úmrtí básníka Karla Jaromíra Erbena. Ačkoli se nikdy nemohli skutečně setkat, stalo se tak alespoň prostřednictvím jejich díla. O tom, jak Zrzavého ilustrace k Erbenově Kytici vznikaly, vyprávěl malíř v roce 1958.