Jaký bude rok 2001 pro českou ekonomiku?

Ačkoli konečná data o vývoji české ekonomiky v roce 2000 budou známa až v březnu, dosavadní předběžné údaje naznačují, že loni došlo skutečně k pozitivnímu obratu. A na letošní rok pohlíží většina odborníků ještě optimističtěji, i když zároveň poukazují také na některá možná rizika. Autor: Zdeněk Vališ.

Hlavním motorem ekonomického růstu by měl být v letošním roce růst investic. Což ale na druhé straně pravděpodobně povede k prohloubení schodku obchodní bilance. Srovnání s lety 1994 - 1996 odborníci vesměs odmítají. Dnes má podle nich Česko mnohem solidnější mikroekonomické základy a rychlejší tempo hospodářského růstu tudíž nemusí narazit tak brzy na bariéru v podobě vnitřní nebo vnější nerovnováhy. Rovněž analytik Raiffeisen Bank Ivo Nejdl nepovažuje zvyšující se deficit zahraničního obchodu za nebezpečný. Kromě obchodního deficitu ale zřejmě porostou i dluhy vůči zahraničí. Zahraniční zadluženost už přesáhla 800 miliard korun. To je skoro polovina hrubého domácího produktu. Převažují dluhy soukromého sektoru. Podniky si od zahraničních věřitelů půjčily asi 400 miliard korun, banky a další finanční instituce 300 miliard, zbytek dluží stát. Odborníci ale nehovoří o nějakém dramatickém vývoji. Ani analytik společnosti Conseq Finance Petr Zahradník nepovažuje zadlužení za tragédii.


Ceny se v loňském roce chovaly vcelku umírněně. Během roku se inflace držela na úrovni čtyř procent. Letos ovšem můžeme očekávat vyšší číslo. Vláda totiž začala razantněji uvolňovat dosud regulované ceny. U zemního plynu vzrostly od nového roku téměř o čtvrtinu, elektřina podražila o 14 procent. Více zaplatí občané za vodné a stočné, poštovní služby, telefonování či za cestování autobusem a vlakem. Naproti tomu ceny některého zboží, například textilu či pohonných hmot, podle analytika Ivo Nejdla půjdou dolů.

Právě ceny pohonných hmot byly v loňském roce noční můrou motoristů, ekonomů i politiků a rozhodující měrou se podepsaly na mnohem vyšším schodku státního rozpočtu, než jaký byl očekáván a než jaký vládě schválila sněmovna. Vzhledem k omezeným nákupům pohonných hmot se totiž prudce snížily příjmy rozpočtu. Rizikový faktor vysokých cen ropy by podle odborníků měl v letošním roce postupně mizet.


S potěšením přivítali loni odborníci slibný trend růstu produktivity práce a mzdové umírněnosti, což zvyšuje konkurenceschopnost českých výrobků na zahraničních trzích. Zvýšení regulovaných cen u energií ovšem může letos zvýšit tlak na růst mezd. Pokud poroste dál produktivita práce rychleji než mzdy, půjde podle odborníků o pokračování zdravého vývoje. Může ale dojít i k situaci, kdy kvůli vyšším výdajů domácností za energie a služby se sníží celková poptávka domácností. Podle analytika společnosti PPF Milana Neubauera by to mohlo vést k nižší inflaci, ale na druhé straně také k nižšímu růstu hrubého domácího produktu


Míra nezaměstnanosti se loni pohybovala kolem devíti procent. Pozitivní zprávou je, že v posledních měsících loňského roku počet nezaměstnaných klesal. Jak ale upozorňuje Ivo Nejdl, letos bude míra nezaměstnanosti spíše stagnovat.


Letos se bude také hodně privatizovat. Do soukromých rukou by v polovině roku měly přejít také České radiokomunikace. Ty se mimochodem už od Vánoce podílejí na bitvě o Českou televizi. V podstatě provádějí cenzorskou práci, protože na příkaz nového ředitele České televize vypínají signál z pozemních vysílačů vždy, když revoltující televizní redaktoři dodávají do vysílání pravidelné zpravodajské relace. Zprávy České televize tak mohou slyšet pouze diváci, kteří jsou napojeni na kabelovou televizi nebo kteří přijímají signál přímo ze satelitu. Nad těmito sítěmi nemají České radiokomunikace pravomoci. Ale zpět k privatizaci. Ostře sledován bude například prodej státního podílu v posledním velkém peněžním ústavu Komerční bance a odborníci i veřejnost se samozřejmě budou intenzivně zajímat o pokračující privatizaci energetického sektoru.


Rok 2001 přináší do ekonomiky rovněž řadu legislativních změn. A tak namátkou, mění se například obchodní zákoník, který zvyšuje povinné základní jmění společností s ručením omezeným a akciových společností. Některé posluchače může zase zajímat, že letos poprvé budou vlastníci bytů platit daň z nemovitostí samostatně, zatímco dříve se platila za celý dům.


A na závěr ještě pohled do kursovního lístku České národní banky na čtvrtek 4. ledna. Dolar 36 korun, 90 haléřů. Marka 18 korun.