Jana Adamcová: MZV připravuje metodiku a servis k volbám do EP

r_2100x1400_radio_praha.png

Jak bude vypadat komunikační strategie České republiky jakožto členské země EU? Informovalo české ministerstvo zahraničí dostatečně své občany o evropských institucích a o červnových volbách do Evropského parlamentu? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v následujícím rozhovoru Herberta Bryndy s Janou Adamcovou z Ministerstva zahraničních věcí.

Jana Adamcová na Ministerstvu zahraničí vede odbor komunikační strategie, který připravil informační kampaň před referendem o vstupu do Evropské unie. V současné době připravuje strategii novou, takříkajíc evropskou. Jak připomíná Jana Adamcová, důvodem jsou měnící se priority:

"Jednak v oblasti typů práce, - už to nebudou jednorázové kampaně, - ale chceme vybudovat systém nově: trvalý informační servis pro českou veřejnost o otázkách evropské integrace, a tomu se samozřejmě musí strategie přizpůsobit. Zároveň tím, že nám neustále funguje bezplatná linka, která stále odpovídá měsíčně na přibližně 15 000 dotazů, i internetové stránky Euroskop, kde máme návštěvnost více než 800 000 lidí měsíčně, tak z těchto dvou nástrojů máme velmi detailní přehled o vývoji dotazů. A lidé se naprosto odlišně ptají, teď po referendu, respektive se vstupem do EU, než na co se ptali před referendem. Takže i my jako státní správa se musíme přizpůsobit tomu, že jsou tyto dotazy mnohem konkrétnější a vyžadují konkrétní odpověď, nelze už odpovídat obecně. To znamená, že se teď budeme snažit se všemi ostatními resorty zajistit ten informační servis, aby byl schopen lidem maximálně rychle a kvalitně odpovědět. Priority se změnily, mění se i dotazy lidí, takže přizpůsobujeme i strategii."

Kdy strategie bude hotová?

"Strategie se v současné době připravuje do vlády, odejít by měla do konce února a minimálně k datu vstupu bude funkční."

Do samotného vstupu zbývají tři měsíce a čtyři měsíce zbývají do historicky prvních voleb do EP. Podle lídra kandidátky opoziční ODS "bylo vyhozeno 200 milionů za kampaň a česká veřejnost neví, co je EK, EP nebo Evropská rada." Připouštíte si odpovědnost za tuto "nedostatečnou" informovanost?

"Ministerstvo zahraničí informovalo maximálně v rámci svých možností, ale ta odpovědnost je samozřejmě na všech. To, jaký je rozdíl mezi Radou Evropy a Evropskou radou si myslím, že neví mnoho lidí s vysokoškolským vzděláním, natož aby je znali ostatní lidé. V každém případě my speciálně k volbám do EP chystáme s ministerstvem vnitra speciální informační servis jak pro naše zastupitelské úřady, tak pro místní správu a samosprávu. Připravujeme jak metodiku, to znamená, kde se volí, jak se volí a tak dále, tak i obecné informační materiály k tomu, co je EP, kolik budeme mít zástupců a tak dále. Ten materiál je už téměř hotový. Teď budeme tisknout publikace a budeme v elektronické podobě zasílat obcím, krajům a tak dále."

Kdy začnete s rozesíláním? A váš tip účasti ve volbách do EP?

"Materiály bychom chtěli zaslat co nejdříve, nejlépe během března dubna, protože volit do EP mohou samozřejmě i občané jiných států a pro každý stát jsou jiné lhůty registrace voliče, to znamená, že musíme maximálně rychle především na naše ambasády zaslat informace, do kdy se voliči musí zaregistrovat a tak dále. Co se týče tipu, tak tipovat nebudu. Myslím, že všichni lídři kandidátek, všichni, kdo kandiduje do EP musí maximálně lidem vysvětlovat, kam kandidují, proč kandidují, co chtějí a vyzvat je k volební účasti. To nemůže udělat ministerstvo zahraničních věcí, to musí dělat v maximální míře politici a já jim v tom držím palce,"

říká ředitelka odboru komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí Jana Adamcová.