Jandourek: Když papež odchází...

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Dnes vezmeme do ruky malou brožovanou knížku ve zlaté papežské obálce. Je to čerstvá novinka, její autor Jan Jandourek se v ní věnuje nejstarší instituci na světě: úřadu římského biskupa neboli papeže - tématu v těchto dnech i tady v Čechách hojně diskutovanému.

"Kniha, kterou dnes pokřtíme, má v Petrově docela ojedinělé postavení. Vznikla totiž jako aktualita a byla do edičního plánu zařazena v běhu, ve velké rychlosti, zatímco jiní petrovští autoři musí na svou knížku čekat rok, nebo dva, nebo tři. Tentokrát od slov k edičním činům uběhla jenom krátká chvíle několika týdnů. S nadsázkou lze říci, ýže v pozadí tohoto autorsko edičního počinu stojí Vatikán a nedávné změny, které se tam staly. V petrovské produkci takový vliv Vatikánu na nějakou knížku nepamatuji," uvedl Miloš Voráč v pražské kavárně Obratník Knihu Jana Jandourka Když papež odchází... Vydalo ji brněnské nakladatelství Petrov, jehož je Voráč šéfredaktorem. Autor předmluvy Ivan Štampach poznamenal:

"Je neuvěřitelné, jak rychle dnes dokáže celá ta složitá mašinérie od od autora přes nakladatele a tiskárnu až po distribuci a knihkupectví zareagovat na aktuální událost. Téměř jako by se smazával rozdíl mezi žurnalistikou a tzv. literaturou faktu. Přitom tomuto dílu, které se tu dnes prezentuje, nemůžeme vyčíst, že by mu chyběl potřebný odstup."

Autora knihy Když papež odchází... Jana Jandourka je religionista, sociolog, novinář, současně píše i beletrii. Instituci papeže se rozhodl přiblížit řadou zajímavých skutečností, které dává s jistou dávkou ironie do souvislosti, přináší neotřelé úvahy.

"Já si myslím, že volba posledního papeže ukázala, že papežství je vlastně ve světě nejstarší institucí. Papež je poslední dědic antického světa, který stále funguje, a to ne nějak čestně, ale naprosto reálně. Představte si, že by stále ještě existoval nějaký pozůstatek římského senátu nebo že by stále existoval nějaký úřed pohanských kněží. Kdyby se to teď zjistilo, byla by to historická senzace. A úřad římského biskupa tu kontinuitu od přelomu letopočtu má a na té smrti papeže a volbě nového vidíme, že vstupuje i do kulturního a mediálního světa velmi výrazně."