Jednala krajanská komise Senátu

Předseda Stálé komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich

V úterý 29. ledna se na prvním letošním zasedání sešla stálá komise Senátu pro krajany. Jednala o podzimní konferenci, která se bude zabývat problémy zahraničních Čechů, odešlých po roce 1989, a dále o letošním krajanském festivalu a o konzultační radě.

Předseda krajanské komise Senátor Tomáš Grulich představil konferenci „Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika“, kterou plánuje uspořádat 30. září až 1. října v Senátu. Odhaduje se, že ve světě dnes žije minimálně 200 000 lidí, kteří z českých zemí odešli po roce 1989. Jaký vztah mají ke své vlasti? Jaký servis jim jejich mateřská země poskytuje? Jak důležitá je pro ně čeština? Mají zájem o návrat domů a za jakých podmínek? Existuje něco jako návratová politika a má smysl? Na tyto otázky budou účastníci konference hledat odpovědi. Cílem je také srovnat Českou republiku se světem. Podle Grulicha bude konference určena jak odborníkům a zástupcům státních institucí, kteří přímo či nepřímo s imigranty přicházejí do styku, tak odborníkům ze sousedních zemí a imigrantům samotným.

Konference bude přístupná všem, kdo se přihlásí do 30. dubna 2013. Zájemci o referát si mohou vybrat ze tří tematických okruhů: 1. Podmínky návratového režimu, 2. Osobní zkušenosti migrantů z pokusů o návrat a 3. Program informační sítě k návratové politice vlády ČR. Přihlášku s kontaktními údaji a abstrakt referátu je potřeba zaslat do 30. dubna na adresu [email protected].

Dalším bodem jednání senátní komise byla krajanský festival. Organizátorka Věra Doušová informovala, že letošní ročník festivalu proběhne od 27. do 30. září v tradičních kulisách. Zahájení se uskuteční v Senátu a krajanské soubory po té vystoupí na různých místech Prahy. Závěrečné defilé zhruba pěti stovek účastníků se odehraje na Hradčanském náměstí. Krajanská komise Senátu převzala nad festivalem záštitu.

Senátor Tomáš Grulich také ocenil tzv. konzultační radu, která funguje jako poradní orgán při krajanské komisi od roku 1998. V posledních letech je jejím předsedou Martin Stránský. Jejím cílem je zprostředkovávat názory krajanů na legislativu, projednávanou Senátem. Vedle zahraničních Čechů jsou členy konzultační rady i zástupci některých českých ministerstev a úřadů. T. Grulich vyjádřil připravenost umožnit účast těm krajanům, kteří o to projeví zájem. Diskuse se znovu dotkla volebního zákona, respektive možnosti, jak pro Čechy v zahraničí zjednodušit volební proceduru. S touto eventualitou počítá novela volebního zákona, která ale zatím nebyla projednána Poslaneckou sněmovnou.

Oldřich Černý z ženevské Besedy Slovan informoval o dvoudenních vzpomínkových oslavách na počest obětem Lidic, které proběhnou 9.-10. března v Ženevě. V sobotu 9. března se uskuteční symposium „Od Stefana Luxe po tragédii Lidic“, které bude zakončena slavnostním koncertem Lidice in Lux. V neděli 10. března shlédnou účastníci oslav český film Lidice, který bude uveden v rámci mezinárodního filmového festivalu o lidských právech v Ženevě.

Senátoři také plánovali zahraniční cesty. Letos chtějí členové krajanské komise navštívit setkání Českých škol bez hranic v Itálii, krajanské komunity na Ukrajině, v Austrálii a v Izraeli.