Kaple sv. Kříže na Karlštejně je opět přístupná veřejnosti

Karlštejn - kaple sv. Kříže, foto: Lucie Zemanová / Český rozhlas

Správa Karlštejna po několikaměsíční rekonstrukci císařského paláce znovu umožnila návštěvníkům prohlédnout si unikátní kapli sv. Kříže. Pro zájemce o tuto nejcennější sakrální součást hradu, kam i sám císař Karel IV. prý z úcty ke svatým relikviím vstupoval bos, však platí přísný návštěvní řád. Za hodinu sem smí vejít jen dvanáct lidí. Připravila Milena Štráfeldová.

Karlštejn - kaple sv. Kříže,  foto: Lucie Zemanová / Český rozhlas
O kapli sv. Kříže i o probíhající rekonstrukci Karlštejna jsem hovořila s jeho kastelánem ing. Jaromírem Kubů. K významu samotné kaple mimo jiné uvedl:

"Kaple sv. Kříže hradu Karlštejna je unikátní historický interiér. Hrad Karlštejn byl založen ve 14. století jako schránka pro uložení císařských insignií, důležitých státních listin a dokumentů a svatých relikvií. Kaple sv. Kříže obsahuje také světově unikátní soubor 129 gotických středověkých desek od Mistra Theodorika."

Karlštejnského kastelána jsem se zeptala i na další průběh celkové rekonstrukce hradu:

"Rekonstrukce hradu skutečně bude pokračovat. Jedná se o statiku dřevěných konstrukcí a přejdeme do třetí fáze, která se týká jednotlivých poschodí nad kaplí sv. Kříže, to znamená do Velké věže. Další etapou budou stropy na Mariánské věži. Domnívám se, že tyto etapy už nebudou tak náročné na skloubení průběhu stavby a na návštěvnický provoz."

RP:A v kterém roce by podle Vás rekonstrukce hradu mohla být dokončena?

"Pokud se nenajde něco nebo nás něco nepřekvapí během rekonstrukce, tak předpokládáme, že rekonstrukce by měla skončit zhruba v letech 2004 až 2005."

Karlštejn,  foto: CzechTourism
RP:Kolik prostředků český stát vynakládá každý rok na rekonstrukci Karlštejna?

"I přesto, že hrad Karlštejn si relativně dost vydělá díky vysoké návštěvnosti, která je tři sta až tři sta třicet tisíc návštěvníků, tak samozřejmě toto v regionu středních Čech nestačí na zjištění památkové ochrany jednotlivých hradů a zámků. Stát proto tyto opravy dotuje. Opravy statiky na Karlštejně stojí ročně deset až čtrnáct milionů korun."

O znovuotevřené unikátní kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn i o jeho probíhající rekonstrukci jsme hovořili s karlštejnským kastelánem Jaromírem Kubů. V letošním roce bude státní hrad Karlštejn pro návštěvníky přístupný až do konce listopadu. Znovu pak bude otevřen až v únoru roku 2002.