Kardinál Vlk požehnal kapli sv. Kříže na Karlštejně

Karlštejn

Kardinál Miloslav Vlk požehnal v pondělí kapli svatého Kříže na středočeském hradě Karlštejn. Tento nejcennější původní prostor hradu se 129 deskovými obrazy Mistra Theodorika byl devatenáct let rekonstruován. Vznikl podle projektu císaře Karla IV. pro uchování říšských korunovačních klenotů a ostatků svatých.

Kardinál Miloslav Vlk požehnal v pondělí kapli svatého Kříže na středočeském hradě Karlštejn. Tento nejcennější původní prostor hradu se 129 deskovými obrazy Mistra Theodorika byl devatenáct let rekonstruován. Vznikl podle projektu císaře Karla IV. pro uchování říšských korunovačních klenotů a ostatků svatých. Výzdoba pak měla evokovat boží Jeruzalém. Kardinál Vlk připomněl, že císař budoval Karlštejn jako obrovský národní relikviář:

Karlštejn,  foto: Lucie Zemanová / Český rozhlas
Kapli vysvětil před více než 640 lety arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic, který se podílel i na ikonografické koncepci výzdoby kaple. Kardinál Vlk kapli požehnal jako výzvu k lásce, pokoře a oběti jednoho člověka pro druhého. "Jsme tady na nejposvátnějším místě Karlštejna a troufám si říci i na nejposvátnějším místě české vlasti," zdůraznil během slavnostního okamžiku kardinál Vlk. Zapochyboval rovněž nad možností, že by v Evropě existovalo jiné místo, kde by na tak malém prostoru bylo soustředěno tolik pokladů.

Podle děkana karlštejnské kapituly Pavla Grimmiga je kaple vysoce hodnotná především po umělecké a historické stránce. Neméně cenná je však pro něj i svým duchovním rozměrem, protože tu podle jeho slov stále přežívá a pokračuje duch Karla IV. Toho si členové kapituly připomínají několika bohoslužbami ročně, které se konají v karlštejnské kapli Panny Marie, dodal děkan Grimmig. Pro věřící bylo umělecky a historicky cenné místo otevřeno již 1. července. Pro turisty se stalo součástí druhého prohlídkového okruhu, do něhož dalé patří kostel Panny Marie s nástěnnými malbami ze 14. století, kaple svaté Kateřiny, původní sakristie, dřevěná spojovací chodba věží, lapidárium, hradní obrazárna a knihovna. Dostat se do kaple svatého Kříže ale nebude nijak snadné. Navštívit ji bude moci pouhých deset předem objednaných osob za hodinu. Výrazné omezení vychází z unikátnosti zpřístupněných prostor a zejména z nutnosti udržet vyhovující mikroklima, které bylo podmínkou pro navrácení obrazů Mistra Theodorika do kaple svatého Kříže. Zmenšená kopie kaple je v současné době k vidění v českém pavilónu na všeobecné světové výstavě Expo 2000 v německém Hannoveru.