Karlovy Vary navštívila nejedna známá osobnost

Karlovy Vary jako město módy

Historická rubrika bude opět na veselejší téma. Před časem vám Eva Petržílková slíbila, že přineseme zajímavé příběhy o významných lidech, kteří navštívili západočeské lázně Karlovy Vary. Dnes je na řadě další z nich. Připravila Eva Petržílková.

Když český král a císař římský Karel IV. založil dnešní Karlovy Vary, jistě netušil, že zakládá lázně, které jednou dosáhnou světové pověsti. V následujích stoletích město rozkvétalo i upadalo podle toho, zda se Evropa nacházela v klidu a míru nebo se právě otřásala válkami, či žila v úzkosti z právě probíhající epidemie. Tvář Karlových Varů také poznamenaly povodně a požáry. Po každé pohromě se však město obléklo do nových a zpravidla krásnějších šatů. A právě o šatech a vrtkavosti paní módy bude dnešní nahlédnutí do historie města...

Karlovy Vary jako město módy
Vrcholu své slávy dosáhly Karlovy Vary ve druhé polovině 19. a začátkem 20.století. V té době město získalo i převážnou část své jedinečné architektury. Vznikly dominantní stavby - např. Vřídelní kolonáda, Mlýnská kolonáda, divadlo a Císařské lázně. Zásadní význam pro další rozvoj lázní mělo napojení města na evropskou železniční síť roku 1870, kdy byl zahájen provoz na trati Karlovy Vary - Cheb. O rok později spojila Buštěhradská dráha lázně s Prahou. K velkým změnám došlo v té době také v lázeňství, na které měla velký vliv vídeňská balneologická škola. Proměny životního stylu kolem roku 1900 přinesly - zejména pod vlivem pacientů ze zámoří a z Anglie - nový druh zábavy, které dle dispozic holdovali i lázenští hosté - sport - hlavně golf a tenis. Ovšem nebyl to jen sport ale také móda, která s přílivem zámořských pacientů do v lázní, měnila styl života. Podle místního historika dr.Stanislava Bucharoviče se traduje v zasvěcených kruzích zajímavá historka, kterou si údajně přivlastňuje i řada jiných měst. A sice, že v Karlových Varech byly "vynalezeny" puky na kalhotách.... A tak v roce 1907 byly Karlovy Vary poctěny návštěvou jeho výsosti anglického krále. Jednalo se o krátkou dvoudenní návštěvu. Král byl ubytován v Grandhotelu Pupp, který se už tehdy těšil pověsti neslavnějšího a také nejluxusnějšího hotelu ve městě...
Karlovy Vary
Nutno dodat, že uvedené "čáry" byly ohavně klikaté, protože kalhoty ležely zmuchlané na polici v obchodě. Nikdo z přítomných se však neodvážil cokoliv podotknout nebo se pozeptat ... Pozadu prý nezůstala jen místní smetánka ale také ostatní obyvatelstvo a lázenští hosté, kteří sem přijížděli. A těch se zde léčilo opravdu hodně. V historických pramenech se dočteme, že např. v roce 1911 zde pobývalo neuvěřitelných 70 935 lázeňských hostů.

Historka, kterou vyprávěl Stanislav Bucharovič, by v odborných kruzích jistě vyvolala řadu polemik, zda je pravdivá či ne. Já vám ale už teď můžu zaručit pravdivost příští rubriky. Pozvu vás totiž opět do Prahy - přímo k nám do Českého rozhlasu, kde má své sídlo také Symfonický orschestr Českého rozhlasu, který slaví tento rok své 75. narozeniny.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio