Kolekci nejkrásnějších českých knih roku 2004 tvoří 25 titulů

Pětadvacet publikací vydaných v loňském roce dostalo ocenění udělované v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2004. Do soutěže přihlásilo 96 nakladatelů 187 knih. Předseda poroty soutěže Tomáš Machek připomněl, že nejlepší české knihy jsou srovnatelné se špičkovou produkcí v zahraničí. Nic ale nevypovídají o zbytku české knižní produkce. "Množství knih, které jsou přihlášené do soutěže, totiž tvoří jen dvě procenta (loňské knižní produkce)," řekl Machek. Masová knižní produkce nepodléhá žádnému hodnocení z hlediska kvality a výtvarné stránky a je stále velmi nekvalitní. Oceněné publikace budou prezentovat ČR na mezinárodních veletrzích ve Frankfurtu nad Mohanem a Lipsku.