Konference o náboženské svobodě

klokoty1.jpg

Akademici, představitelé církví a politici jednají v Praze o náboženské svobodě. Třídenní mezinárodní konferenci nazvanou "Náboženská svoboda a státní ideologie", která začala ve středu, pořádá Becketova nadace. Sešli se na ní myslitelé z prestižních univerzit a akademických pracovišť anglosaského světa.

Akademici, představitelé církví a politici jednají v Praze o náboženské svobodě. Třídenní mezinárodní konferenci nazvanou "Náboženská svoboda a státní ideologie", která začala ve středu, pořádá Becketova nadace. Sešli se na ní myslitelé z prestižních univerzit a akademických pracovišť anglosaského světa. Předchozí velké konference tohoto typu se konaly v Římě a v Jeruzalémě. Proč je jejím dějištěm tentokrát hlavní město České republiky?

"Proto, že my jsme ve svých dějinách dobře poznali státem vnucované náboženství, ale také státem vnucovaný drastický ateismus; dnes jsme zemí, která společně s Estonskem a bývalou NDR patří mezi nábožensky nejvíce zanedbané země světa," jak uvedl ve svém příspěvku analyzujícím dopad komunistické morálky na společnost jeden z českých účastníků konference profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské společnosti. Hovořil také o nynější situaci církve nejen v postkomunistické společnosti, ale i v globalizovaném světě. V rozhovoru pro Český rozhlas pak zdůraznil, že protikladem víry není ateismus, ale uctívaný model, ať už politický, ideologický či náboženský. Obhájci víry a svobody svědomí musí podle Halíka stát na jedné straně proti těm, kteří vnucují náboženství i ateismus mocí státu.

"Biosférou víry je svoboda. Víru nelze nikomu vnucovat, musí to být svobodné rozhodnutí," řekl Českému rozhlasu prezident České křesťanské společnosti Tomáš Halík.