Kontroloři Evropské komise budou zkoumat použití dotací

Česká republika stále nečerpá evropské finance z Bruselu. Evropská unie je pozastavila v březnu. Evropské komisi se mimo jiné nelíbí, že Česko použití dotací špatně posuzuje. V pondělí začala rozsáhlá kontrola, která se v dalších měsících zaměří na ministerstvo financí i ministerstvo životního prostředí. Pak účetní experti Evropské komise oznámí, zda proplácení dotací obnoví.

Kamil Jankovský
Evropská komise má vůči Česku několik hlavních výtek. Popisuje je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

"Jednak to byla pochybnost o nezávislém fungování auditního systému tak, jak byl nastaven. Druhý okruh problémů byl systém veřejných zakázek - to znamená praxe v zadávání veřejných zakázek. Třetím okruhem byla stabilizace, respektive fluktuace, pracovníků pro administrování evropských fondů a také jejich výběr."

Jednou z výtek je například také velký počet takzvaných operačních programů. Ty vznikly dohodou mezi Evropskou unií a Českou republikou a vyhovovat mají konkrétním potřebám daného státu. Z těchto národních programů čerpají peníze konkrétní instituce, které chtějí co nejmenší míru byrokracie. Vládní představu o změně operačních programů představil v České televizi ministr dopravy Pavel Dobeš:

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International
"Bylo jich nastaveno příliš mnoho. Je to příliš mnoho technických a administrativních problémů, které jsou právě proto, že ten počet je někde kolem 24 operačních programů. My právě i z toho důvodu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj přicházíme s myšlenkou, že počet operačních programů musí být výrazně snížen a musí se pohybovat do pěti, šesti nebo sedmi operačních programů."

Podle ministra Pavla Dobeše by pomohlo, pokud například v případě regionálních programů byl místo současných několika pouze jeden. Tak to fungovalo v přechodném období po vstupu Česka do Unie.

Pavel Dobeš
"V roce 2004 až 2006 - kdy bylo to tříleté období - tak tady byl jeden operační program, společný regionální program pro všechny regiony soudržnosti. Nemyslím si, že by to bylo špatné řešení, k tomu řešení se určitě můžeme vrátit."

Mimo evropských auditorů se ale o dotace zajímají i české kontroly. Problémy se už objevily u regionálních programů. V pondělí Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí pozastavily Regionální operační program Severozápad. Podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského pochybení úředníků nebylo jen selháním jednotlivců, ale mohlo mít systémový charakter. V pátek dokonce policie prohledávala příslušnou kancelář ústeckého dotačního úřadu, odkud si odnesla dokumentaci ke čtyřem projektům. Kvůli chybám při vyplácení dotací v pondělí přijeli do Ústí nad Labem auditoři z Bruselu. Co budou zkoumat, popsal Ředitel Úřadu regionální rady Severozápad Pavel Markvart.

Foto: archiv Radia Praha
"Mají k dispozici výsledky auditu, který prováděla společnost Deloitte a který analyzovali auditoři ministerstva financí. Budou vlastně opětovně zkoumat projekty, které už jednou byly auditovány. Budou mít vzorek z těch 35 projektů a budou na úřadě zkoumat jednak dokumentaci a budou provádět kontrolu i u příjemců."

Největším českým dotačním programem je Operační program Doprava. Má hodnotu přes 140 miliard korun. Ze strany Evropské komise již byly schváleny dopravní projekty za 128 miliard korun, předfinancovány jsou projekty za 92 miliard korun. Ministerstvo je zároveň po obnovení plateb připraveno žádat o dotaci na železniční stavby. Mělo by jít o více než 17 miliard. Evropští experti kontroly ukončí v červenci a poté oznámí, zda proplácení bude pokračovat.