Krajané

Nejprve Vás pozveme do Senátu České republiky, kde vrcholí přípravy prvního večera česko - slovenské vzájemnosti. Šéfredaktorka krajanského měsíčníku Český dialog Eva Střížovská představí nové sdružení: Mezinárodní český klub. A zavzpomínáme i na loňské posvícení našich krajanů v chorvatských Končenicích... Připravila Milena Štráfeldová

24. října, krátce před státním svátkem České republiky, kdy si připomeneme 83. výročí vyhlášení samostatného Československa, proběhne v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze první z řady diskusních večerů o česko - slovenských vztazích. Záměr pořadatelů upřesňuje předseda Senátu Petr Pithart:

"My se pokoušíme založit tradici diskusních pořadů k různým otázkám česko - slovenské vzájemnosti. Myslím, že je jasné, že jsme se snažili nastavit co nejvyšší laťku co do významnosti pozvaných."

Na první večer bylo do Senátu pozváno na tři sta osobností. Politici, historikové, umělci i publicisté budou hovořit o budoucnosti česko - slovenských vztahů a jejich kontinuitě. Ze svých esejů bude číst slovenský velvyslanec v Praze, spisovatel Ladislav Ballek. O česko - slovenské vzájemnosti budou referovat i Vilém Prečan a Rudolf Chmel. Autoři projektu, mezi nimi i senátor Egon Lánský, předpokládají, že první večer česko - slovenské vzájemnosti by měl založit tradici pravidelných diskusních setkání, která by se opakovala každého čtvrt roku.


V roce 1991, tedy právě před deseti lety, vyšlo v Praze první číslo měsíčníku Český dialog. Tento časopis se od počátku soustředí na udržování dialogu mezi "starou vlastí" a krajany žijícími v zahraničí. Ti se jeho prostřednictvím pravidelně seznamují s děním v České republice a zdejší čtenáři se zase díky Dialogu mohou dozvědět mnoho zajímavého o životě krajanů ve světě. Šéfredaktorka Eva Střížovská, která po celých deset let dává tomuto periodiku tvář, mi k jeho zaměření řekla: Na závěr letošního roku připravuje Mezinárodní český klub další pozoruhodnou akci. Tradiční předvánoční setkání bude tentokrát spojeno s osobností slavného písničkáře Karla Hašlera. K 60. výročí jeho úmrtí připravuje klub nejen vystoupení skupiny Šlapeto, která se proslavila uváděním Hašlerových písniček, ale i setkání s Hašlerovým synem Thomasem, který žije ve Spojených státech.


Další minuty našeho vysílání budou patřit krajanům v Chorvatsku, které minulý rok navštívila Zdeňka Kuchyňová. V daruvarských Končenicích zažila pravou posvícenskou zábavu. Kdy vlastně, Zdeno, naši krajané z Chorvatska posvícení slaví a jak se ně chystají?

Slaví se po svaté Hedvice a jelikož Hedvika měla svátek ve středu 17. října, vzpomněla jsem si na příjemně strávené chvíle v rodinách krajanů. V Končenicích totiž žije 95 procent Čechů a je zde pouze česká škola. Příprava na posvícení začíná už v sobotu, kdy se porážejí berani nebo kozy. Cukroví i jídla musí být hodně, protože zde krajané drží pohromadě a sejde se celé příbuzenstvo. Odpoledne před posvícením jsem s kolegy z Českých Budějovic navštívila rodinu Havránkových a jak mi řekla babička Stefanka, svátek nemá jen náboženský charakter.

"Je to svátek, že jsme dodělali práci na poli. A tak si to oslavujeme, zabijem si berany, cukrovinky si napečem. U nás už to posvícení trošičku odumírá, i na vesnicích, ale tady se pořád drží, je to velká sláva.Pečou takto ve všech rodinách?Pečou a okolo desáté nebo jedenácté přijde návštěva, kterou jsme si pozvali.A kolik je to lidí?Bude nás asi tak 20 až 25.Jak se večer slaví?Někdy bývá velká muzika. A když jsem já byla holka, tak jsme měli muziky tři dny.

Dneska už to tak není. Jak řekla paní Stefanka Havránková, mladí musí do práce a tak se už tak moc neslaví. Druhý den, v neděli ráno jsme se opět vydali do Končenic. Právě začínala bohoslužba, ke které zvaly zvony místního kostela.

V kostele se poté konala slavnostní mše, jak však krajané říkávali, je škoda, že kněz nemluví česky. Na místním náměstí nechyběly ani pouťové stánky. A z každého dvorku se linula vůně pečených beranů a koz. My jsme se chtěli na opékání podívat jen přes plot, abychom nerušili. Nakonec jsme však neodolali pozvání rodiny Kvapilových a usedli společně s nimi za sváteční stůl. Odpoledne uteklo jak voda. Nedělí však posvícení neskončila. Na úterní večer byla připravena tzv. sousedská. I my jsme se vypravili na zábavu, kde vyhrávala končenická dechovka.

Sousedská zábava je zejména pro hospodyně, které se během příprav na posvícení ani nezastavily. Některé si však neodpočinuly ani teď, protože musely usmažit bramboráky pro všechny účastníky zábavy. Snad se i to letošní posvícení vydaří jako to loňské, na které dodnes ráda vzpomínám.


A vzpomínkou Zdeňky Kuchyňové na posvícení v Končenicích naše dnešní krajanská rubrika končí. Nežli se však rozloučíme, ráda bych vás upozornila, že se změnou letního času jsme připravili i nové vysílací časy pro relace Radia Praha.