Krajané

Čeští krajané v zahraničí tvoří mnohatisícovou komunitu a výčet zemí, kde našli nový domov, by byl opravdu dlouhý. V posledních dvou stoletích odcházeli z Čech a Moravy v několika vlnách, vedly je k tomu důvody politické i existenční, většinou si ale určitý kontakt s původní vlastí vždy udrželi. Jen díky tomu víme o krajanech, kteří žijí třeba až v Kanadě, Austrálii nebo Jihoafrické republice. Zejména v posledních deseti letech se podařilo znovu navázat spojení s řadou krajanských spolků a sdružení, a tak máme o krajanech ve světě mnoho informací. Zdálo se tedy nepravděpodobné, že by se našla nějaká nová skupina krajanů, o které by v Česku zatím nikdo nevěděl. A přeci se v loňském roce právě takoví krajané ohlásili - z Novorossijska. Více o nich Mileně Štráfeldová řekla ředitelka odboru kulturních a krajanských vztahů ministerstva zahraničních věcí dr. Alena Prouzová:

Jak nám rovněž dr. Prouzová řekla, ministerstvo zahraničí českým krajanům ve světě poskytuje podporu na různé krajanské aktivity. Každoročně tak například probíhají kurzy češtiny v Dobrušce, kde se krajané mohou zdokonalit ve svém původním jazce. Na druhé straně zejména ke krajanům žijícím v zemích východní a jihovýchodní Evropy míří i zcela prozaická, materiální pomoc: v některých těžko přístupných oblastech v Rumunsku bylo možné s podporou českého státu opravit silnici nebo školní budovu. Nejčastěji však ministerstvo přispívá na akce krajanských spolků v zemích, kde krajané dnes žijí. Dr. Alena Prouzová k tomu uvádí: Jedna z velkých krajanských akcí, na které český stát v posledních letech rovněž přispívá, probíhá ovšem v České republice. Ve valašském skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se každoročně sjíždějí krajané z celého světa na krajanské slavnosti. O historii těchto slavností hovoří dr. Štika z rožnovského Muzea v přírodě. Přípravy letošních slavností, které budou ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm probíhat začátkem července, jsou už nyní v plném proudu. Stanou se součástí známých folklorních "Rožnovských slavností", které patří vedle mezinárodního festivalu ve Strážnici k největším přehlídkám folkloru v republice. O letošním ročníku krajanských slavností v Rožnově dr. Štika řekl: Na závěr dnešní krajanské rubriky bych vás chtěla ještě krátce seznámit s novým číslem Českých listů, které jsou krajanským spolkům rozesílány z Prahy. Píše se v nich například o výstavě věnované Charlottě Garrique Masarykové, manželce prvního československého prezidenta. Tato výstava proběhla v závěru minulého roku na Pražském hradě a letos poputuje po českých ambasádách v zemích, kde žijí četnější komunity našich krajanů. České listy zvou i do nově vyhlášeného Národního parku České Švýcarsko, který zpřístupňuje unikátní přírodní útvary, například známou skalní Pravčickou bránu. A za zmínku stojí i informace o činnosti Klubu TGM v Užhorodě.