Krajané mohou přispět na pomník Milady Horákové

Milada Horáková před státním soudem

16. listopadu bude v Praze odhalen pomník Milady Horákové, popravené ve zinscenovaném politickém procesu v roce 1950. Iniciátorem projektu je Nadační fond Stránský. Na podrobnosti jsme se zeptali jeho zakladatele – lékaře a vydavatele Martina Jana Stránského.

Na co chcete stavbou pomníku upozornit?

Naším cílem je poukázat nejen na Miladu Horákovou, ale na minulost, která v podobě určitých praktik zasahuje do současnosti. Považuji to za důležité, protože se nacházíme v polovině té 50 leté masarykovské cesty k demokracii. Určitá část naší společnosti se na komunismus stále dívá shovívavě. Pomník má také význam symbolický. Například při hledání vlastní identity i naší cesty do Evropy.

Kdy se nápad na pomník zrodil a kdo se na něm podílí?

Martin Stránský | foto: Miroslav Krupička

Původní myšlenka na pomník vznikla před třemi lety v Klubu Milady Horákové. Obrátili se na městskou část Praha 1, kde jsem byl tehdy zastupitelem. Praha 1 tento záměr schválila a já jsem byl pověřen, abych se stal jeho garantem. Bohužel se časem ukázalo, že plán klubu nebyl realizovatelný. Od myšlenky jsme nicméně neustoupili a iniciativu převzal Nadační fond Stránský. Naším hlavním partnerem je Praha 1, která finančně podpořila soutěž na podobu pomníku.

Soutěže na pomníky a sochy v Praze vzbuzují velké emoce a diskuse. Jak probíhala tato soutěž?

Snažili jsme se vyvarovat všech možných chyb a postupovali jsme pomalu a důkladně. Architektonicko-výtvarná soutěž byla vypsána v loňském roce a dohlížela nad ní Česká komora architektů. V porotě byli architekti, sochaři i zástupci Prahy 1. Soutěž na důkaz serióznosti zaštítilo Ministerstvo kultury. Dorazilo cca 25 návrhů, které jsou vystaveny na webu nadace Stránský. Celý proces trval několik měsíců. Panoval názor, že spíš než sochu nebo bustu by bylo lepší vytvořit něco symbolického. Nakonec zvítězil návrh akademického sochaře Josefa Faltuse. Myslím, že ten návrh oslovuje každého, zatím nevznikla žádná velká kritika. Znázorňuje řečnický pult, u něhož se před soudem obhajovala Milada Horáková. Je o něco větší než ve skutečnosti. Na něm je mikrofon a na mikrofonu sedí slavíček. Ten slavíček – to je Milada Horáková – je připraven odletět. Pult bude uložen na kulaté mramorové desce, kde jsou poslední slova Milady Horákové před smrtí: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála…“ U pomníku bude deska s překladem těchto slov ve čtyřech jazycích. Je to velmi dojemné. Památník bude umístěn v parčíku v tzv. Pětikostelí na konci Sněmovní ulice, takže Milada Horáková bude mít doslova nadohled naše zákonodárce. Pomník je v tuto chvíli hotový. Už máme vyřízena i všechna povolení. Na odhalení pomníku 16. listopadu přiletí Jana Kánská, dcera Milady Horákové, což bude mít také svůj význam.

Na realizaci pomníku jste vyhlásili finanční sbírku. Pokryje sbírka celý projekt nebo jej budete financovat i z jiných zdrojů?

Pomník Milady Horákové | foto: Nadační fond Stránský

Pomník vyjde zhruba na milion korun, nejde o nákladný projekt. Chceme ho financovat pomocí veřejné sbírky. Naším záměrem je, aby se na jeho financování podíleli všichni, jako když se vybíralo na Národní divadlo. Pro tento účel naše nadace vytvořila transparentní účet číslo 8123455001/5500, na který může veřejnost přispívat. Ať dáte korunu nebo 1000 korun, zapíšete se do dějin a přispějete k realizaci tohoto významného projektu. Každý, kdo bude chtít, může za svůj příspěvek obdržet certifikát. Podrobnosti jsou na webu. Darovat peníze samozřejmě mohou Češi doma i v zahraničí. Myslím, že toto téma, související s komunistickou minulostí, by mohlo zaujmout právě Čechy ve světě. Jsem přesvědčen, že potřebné prostředky vybereme. Sbírka poběží minimálně do 16. listopadu. Pokud se v ní nevybere dostatek peněz, naše nadace je připravena potřebný zbytek doplnit.

Veškeré podrobnosti o sbírce jsou na webu Nadačního fondu na adrese www.nfstransky.cz

Děkuji za rozhovor.