Krajanská konference se blíží

10. až 12. září proběhne v Praze pod záštitou Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů konference na téma Krajané a čeština

10.-12. září proběhne v Národním muzeu v Praze další krajanská konference, tentokrát nazvaná Krajané a český jazyk. Na program, zaměření a přípravy jsme se zeptali koordinátora konference Miroslava Krupičky.

Český jazyk je téma velmi široké, o jakých aspektech budete hovořit?

Český – vlastně mateřský – jazyk je jedním z atributů národní identity, příslušnosti k určitému národu, kultuře. Pro Čechy v cizině je to věc mimořádně důležitá. Sám jsem žil několik let v zahraničí a vím, že jazyk byl někdy jediným poutem s původní vlastí. Krajanské komunity i jednotlivci prožívají tento vztah k jazyku různě, někde se čeština pěstuje, někde ne, všude to má různé pozadí. A o tom bude letošní konference – jak to je v jednotlivých zemích, jaké jsou motivy v rodinách nebo v komunitách, aby děti uměly česky, jaké jsou v různých místech možnosti výuky atd. Trend je jednoznačný – zájem o češtinu se v posledních letech zvyšuje. Je to vidět na Českých školách bez hranic i na různých kursech a kroužcích, kde se krajané znovu učí jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalují.

Jakou očekáváte účast a těšíte se na diskusi?

V tuto chvíli máme zaregistrováno asi 90 účastníků, takže přes stovku to určitě bude. Stále je možnost se registrovat na [email protected]. A na diskusi se těším. Jak na tu konferenční – každý má s jazykem v zahraničí nějakou osobní zkušenost –, tak na kuloárové debaty. Konference má i rozměr společenský. Z velké části přijíždějí stejní návštěvníci, kteří se setkávají po dvou letech, takže je o čem povídat. Chceme být platformou, na níž se setkávají jak zahraniční Češi navzájem, tak zahraniční a domácí Češi.

Je konference otevřená pro veřejnost?

Miroslav Krupička | foto: Jan Vágner

Určitě, nechceme být uzavření a diskutovat jen sami mezi sebou nebo s přizvanými odborníky. Rád bych pozval všechny, které tato tématika nějak zaujme. V tom je také smysl našich setkání – překonávat určitou bariéru, která se po sametové revoluci mezi zahraničními Čechy a většinovým obyvatelstvem vytvořila. Může to být zajímavé přijít setkat se s lidmi, kteří nás vnímají odjinud. Program konference je na www.zahranicnicesi.com. Opravdu jsme otevřeni všem zájemcům.

Proběhne konference ve stejných kulisách, jako ta předchozí v roce 2012?

Ano, konference bude znovu v nové budově Národního muzea, které je jedním z našich partnerů. Muzeum je dobře umístěné – prakticky u Václavského náměstí – a tedy výborně dostupné. Jediný rozdíl bude v tom, že se sejdeme v menším jednacím sále v 1. patře, protože v hlavním sále probíhá rekonstrukce.

Bude letošní program něčím specifický?

Bude více filmových projekcí. Podařilo se zajistit účast režiséra Michala Vargy, který pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Učitelé národa. V něm se věnuje právě problematice znalosti a výuky češtiny v některých krajanských komunitách v Evropě a Americe. Promítneme si jednotlivé díly a mezi nimi budeme podrobněji diskutovat s krajany z příslušné země a s lektory češtiny. No a chystáme také doprovodný program, aby krajané, kteří váží cestu z dálky, měli nějaký kulturní zážitek.

Autoři: Miroslav Krupička , Radio Praha
klíčové slovo:
spustit audio