Kultura

V dnešní rubrice navštívíme společně se Zdeňkou Kuchyňová hořické Pašijové hry.

V Pašijových hrách před diváky ožívají starodávné příběhy Nového zákona a života Ježíše Krista. Jejich historie sahá až do 13. století. V Hořicích byly poprvé uvedeny v roce 1816. Autorem byl místní tkadlec a sběratel Paul Gröllhesl, který tím fakticky novodobou tradici hořických Pašijí založil. Zpočátku se hrávalo o postních nedělích a velikonočních svátcích. Stoupající úroveň her přispěla k tomu, že pověst o nich pronikla daleko za hranice a stala se podnětem k organizování Pašijí po celé Evropě, Rakouskem počínaje a Španělskem konče. Hořické Pašijové hry byly přerušeny jen za první a druhé světové války a v době socialismu. Obrat k lepšímu souvisel se změnou politických poměrů. Nápad znovuobnovit jednu z nejstarších tradicí Pašijí v Evropě vzešel z hořické radnice v roce 1990 a o tři roky později se hrálo první představení. Na otázku, kolik představení ročně mohou diváci vidět, odpověděl Radiu Praha hořický místostarosta František Bublík. Jak zmínil pan místostarosta Bublík, replika divadla kde se dříve hrálo, stojí v místním muzeu. Divadlo bylo na svoji dobu bylo velmi moderní. Mělo vlastní elektrocentrálu a restauraci pro více než 200 lidí. V době největší slávy ho navštívili i významní činitelé, například císařská rodina, kníže Schwarzenberg a vysocí církevní hodnostáři. Za války zde byl německý sklad zbraní a v době socialismu stáj pro ovce. Budova chátrala a nakonec byla v 60. letech stržena. Nyní ji nahradil ji malebný přírodní amfiteátr s pěti sty sedadly. Při Pašijových hrách je třeba připravit také desítky kostýmů. Hořičtí to mají, na rozdíl od svých německém kolegů, kteří sice hrají jednou za deset let, jednodušší. Kostýmy si totiž navrhují a šijí sami. Jak praví dlouholetá tradice zdejších Pašijí, účinkující byli vždy z Hořic a blízkého okolí. I hlavní postavu Ježíše Krista hrál hořický rodák. Je tomu tak i dnes? Mají Hořice se svými 800 obyvateli dostatek herců? Jak uvedl závěrem místostarosta František Bublík, dramaturgie her spočívá na vesnické jednoduchosti. Okouzlující atmosféra příběhů Nového zákona pomáhá vrátit čas až do doby krátce po přelomu letopočtu. Přijďte i vy a prožijte kouzelnou atmosféru dávných věků.