Latinským středověkým hymnem Stabat Mater se inspiroval i současný český skladatel František Xaver Thuri

Hudební neděle Radia Praha tentokrát nabízí sváteční program. Snad nejčastěji hranou skladbou o Velikonocích bývá hymnus Stabat Mater, který začíná latinskými slovy Stála matka bolestná. Jeho text pochází ze 13. století a vyjadřuje bolest Panny Marie pod křížem s ukřižovaným Ježíšem, tedy jedno z ústředních témat Velikonoc. Během staletí vzniklo více než dvě stě skladeb, které se tímto hymnem inspirovaly. K nejznámějším patří díla skladatelů Orlanda di Lassa, Palestriny, Pergolesiho, Haydna, Rossiniho a také Antonína Dvořáka. Jakub Jan Ryba, autor slavné vánoční mše Hej, Mistře, zhudebnil Stabat Mater dokonce třikrát. Jednou na latinský a dvakrát na český text. Vy si v našem dnešním pořadu poslechněte jímavou skladbu současného českého skladatele, hobojisty, varhaníka, hudebního pedagoga, vědce a podle kritiků posledního českého barokního autora Františka Xavera Thuriho. Účinkují v ní sopranistky Milada Čejková a Dagmar Vaňkátová, altistka Agata Hauserová, tenorista David Rakoncaj, bas zpívá Václav Sibera. Komorní sbor En Arché řídí sbormist Vojtěch Jouza a České madrigalisty sám autor František Xaver Thuri.

 František Xaver Thuri,  foto: portál Svatá Hora
Hudební neděle Radia Praha tentokrát nabízí sváteční program. Snad nejčastěji hranou skladbou o Velikonocích bývá hymnus Stabat Mater, který začíná latinskými slovy Stála matka bolestná. Jeho text pochází ze 13. století a vyjadřuje bolest Panny Marie pod křížem s ukřižovaným Ježíšem, tedy jedno z ústředních témat Velikonoc. Během staletí vzniklo více než dvě stě skladeb, které se tímto hymnem inspirovaly. K nejznámějším patří díla skladatelů Orlanda di Lassa, Palestriny, Pergolesiho, Haydna, Rossiniho a také Antonína Dvořáka. Jakub Jan Ryba, autor slavné vánoční mše Hej, Mistře, zhudebnil Stabat Mater dokonce třikrát. Jednou na latinský a dvakrát na český text. Vy si v našem dnešním pořadu poslechněte jímavou skladbu současného českého skladatele, hobojisty, varhaníka, hudebního pedagoga, vědce a podle kritiků posledního českého barokního autora Františka Xavera Thuriho. Účinkují v ní sopranistky Milada Čejková a Dagmar Vaňkátová, altistka Agata Hauserová, tenorista David Rakoncaj, bas zpívá Václav Sibera. Komorní sbor En Arché řídí sbormist Vojtěch Jouza a České madrigalisty sám autor František Xaver Thuri.