Letní Letná zahájila divadelním průvodem

Foto: ČTK

Konec prázdnin začíná být v Praze spojen s tzv. "novým cirkusem". Po dva týdny můžou diváci v cirkusových a divadelních stanech na Letenské pláni zapomenout na blížící se podzim. Letos potřetí bude Pražany i návštevníky hlavního města bavit festival Letní Letná. Pořádající společnost Gaspard letos zastupuje Josef Miřácký:

Foto: ČTK
Říká se, že prvni 3 ročníky u nových akcí většinou rozhodují o dalším trvání. Jak to vidíte vy?

"My si myslíme, že projekt Letní Letná prokázal svoji životaschopnost. Dokázal si najít své publikum, dokázal si najít partnery a dokázal být finančně soběstačný."

Jak se ten letošní 3. ročník bude lišit od toho předchozího?

"Oproti tomu předchozímu máme připraveny 4 novinky. Loni jsme měli 20 souborů, z toho byl jeden zahraniční, letos máme 25 souborů a zahraniční jsou čtyři. Další novinkou v programovém schématu jsou hudební produkce. Každý den čeká návštěvníky jeden koncert v hudebním stanu. V loňském roce byla plocha omezena na takové údolíčko mezi Hanavským pavilonem a Kramářovou vilou, letos jsme samozřejmě na tom samém místě a rozšiřujeme se ještě na plochu pod Hanavský pavilon a jednu produkci budeme mít přímo na Letenské pláni."

Foto: ČTK

Když jsme loni mluvili s Jiřím Turkem, který loni zajišťoval program festivalu, mj. jsem se ho ptal, jestli si umí představit, že by ten festival v budoucnu ovládl i celou Letenskou pláň. On mi tehdy řekl, že by spíš byl rád, kdyby tomu tak nebylo. vedení festivalu se ale pozvolna mění, teď jste tady vy - jak vy to vidíte?

"Základem, jak si myslíme, úspěchu toho festivalu je, že se se nezměnil v nějakou neosobní, bezbřehou open air party. I když budeme tu plochu zvětšovat - a předpokládáme, že do budoucna ji zas tak moc zvětšovat nebudeme, že na příští dva roky, než se zase rozhodneme, jak dál, se plocha nebude zvětšovat a že se budeme soustředit na kvalitní soubory - ale budeme se snažit, aby to bylo pěkné, aby to bylo útulné, osobní."

Máme před sebou 14 dní, kdy ten festival poběží, skončí 3. září. Ty první dny poznamenaly deště. Nemůže špatné počasí ohrozit některé akce, nebo vůbec podobu festivalu?

Foto: ČTK

"Já si spíš myslím, že to nemůže ohrozit samotnou produkci, to už by musely být extrémní deště a extrémní poryvy větru. Ale může to ohrozit chuť lidí někam se večer vydat za kulturou, když prší. Samotná představení v žádném příípadě ohrožená nebudou."

Hudba z představení Helios II souboru Companie Malabar uzavřela rozhovor s Josefem Miřáckým z agentury Gaspard. Jaké že dlaší zahraniční soubory se divákům na Letné představí? Escarlata Cirkus ze Španělska, francouzský mim Gulko a soubor Cirque Trottola. Z českých souborů vystoupí například Vosto5, Pidivadlo, Matapa, Divadlo Minor a další. Letos poprvé divadelníci pořádají také průvody v pražském centru.