Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě se mohou zúčastnit i krajané

Foto: www.centrumvysocina.cz

V srpnu proběhne v Havlíčkově Brodě už šestý ročník Letní žurnalistické školy. Pořádá ji Centrum Vysočina a zve na ni i české krajany ze zahraničí. Účastníci se během týdne seznámí s prací v televizi, rozhlase, tištěných i on-line médiích a také lépe poznají Českou republiku a její kulturu. Přednášet tu budou i kolegové z Radia Praha. Na podrobnosti se Milena Štráfeldová zeptala Jany Kodysové z organizačního týmu školy:

"Letní škola je určena pro studenty středních a vysokých škol a je především pro zájemce o svět médií a o práci novináře."

Kolik zájemců se vám hlásí a odkud?

"My letos nabíráme padesát účastníků a kromě studentů z České republiky je tento camp určen také pro krajany a bohemisty, kteří se mohou dozvědět něco o české kultuře, historii a vztazích ve společnosti. Přibíráme i zájemce z ciziny, podmínkou ovšem je, že účastníci musejí ovládat český jazyk. Takže tam je to malinko limitované."

A odkud se vám zatím krajané přihlásili? Odkud přijeli?

"V loňském roce to byl vlastně první ročník, kdy jsme tuto zkušenost získali. Byli tam především bohemisté z východních zemí, jako Ukrajina a Bulharsko. Byli tam také účastníci z Rakouska."

Jana Kodysová
Mluvíte o bohemistech, to ale nejsou nutně krajané. Jsou tam i samotní čeští krajané?

"V loňském roce tam žádní krajané nebyli, letos se nám ale přihlásila studentka, která žije v Itálii. Takže letos tam budeme mít italskou účast. My vyhrazujeme pro tyto účastníky patnáct míst a kdo má zájem, může se přihlásit do konce dubna."

Mluvili jsme o účastnících kurzu. Kdo tam přednáší?

"Přednášky se snažíme koncipovat tak, aby tam byl někdo, kdo je odborník. Od politiků přes mediální analytiky, pracovníky médií, České televize, Českého rozhlasu, přes novináře z tištěných médií, až po lidi, kteří mají vztah přímo k Vysočině nebo mají co říct k české kultuře a české historii."

Co se tam účastníci kurzů naučí?

Foto: www.centrumvysocina.cz
"Velkou předností Letní žurnalistické školy je to, že si studenti vyzkoušejí přímo práci novináře v praxi. Každý den je vlastně simulací pracovního dne novináře. Snažíme se ve spolupráci s odborníky a lidmi z oboru, aby se studenti zapojovali. Jednat tím, že si natáčejí příspěvky, sami si je zpracovávají, a na závěr mohou prezentovat nejlepší práce. Motivací pro studenty je, že se jim snažíme zajišťovat stáže v jednotlivých partnerských redakcích, aby ten obraz byl co nejvěrnější."

Každý ročník má ještě jakési hlavní téma. Jaké bude to letošní?

"Letošním tématem jsou česko - rakouské vztahy v minulosti, současnosti a budoucnosti. Podařilo se nám na tento dvoudenní blok získat zajímavé hosty z vídeňské univerzity, spolupracujeme s Rakouským kulturním fórem, s rakouským velvyslanectvím. Ti lidé budou mluvit o tom, jak fungují média v Rakousku a jaké dosud byly vztahy mezi Čechy a Rakušany."