Linka bezpečí je Neziskovkou roku a získala Cenu veřejnosti

Sdružení Linka bezpečí, které provozuje největší a nejdéle fungující dětskou krizovou linku v Česku, se stalo Neziskovkou roku 2015 mezi velkými organizacemi. Vedle toho získalo Cenu veřejnosti v hlasování na internetu. Mezi malými neziskovými organizacemi zvítězila sociální firma Tamtamy, jejímž cílem je pomáhat lidem handicapovaným na trhu práce. V kategorii středních neziskových firem byla oceněna Raná péče EDA, která podporuje rodiny s dítětem se zrakovým nebo jiným postižením. Udílení cen se uskutečnilo v Senátu. Neziskovka roku je vyhlašována třetím rokem, letos se do ní přihlásilo 115 organizací.