Ročně se v Česku ztratí tři a půl tisíce dětí.

holcicka4.jpg

Pětadvacátý květen je den pohřešovaných dětí. Jak je na tom z tohoto pohledu Česká republika? Ročně se v Česku pohřešují tři a půl tisíce dětí. Z hlediska statistiky jsou to plné dvě třetiny všech pohřešovaných osob. O děti v nouzi se stará hned několik neziskových organizací a ve spolupráci s policií se drtivou většinu dětí podaří vypátrat. Více Jaromír Marek.

Za zmizením dětí může stát několik příčin. Dobrovolně od rodičů a z dětských domovů odcházejí děti, které mají problémy ve škole nebo s dospělými, kteří je vychovávají. Většinu z nich se podaří nalézt už první den. Pokračuje Václav Petrášek z Policejního prezidia.

"V tomto pololetí předpokládáme asi 1800 pohřešovaných osob. Co se týká úspěšnosti, u dětí do 18 let se pohybuje mezi 96-97%."

V současnosti eviduje Policejní prezidium 13 případů dětí, které jsou pohřešovány déle než rok. Děti, které se bojí po odchodu vrátit, mohou využít bezplatnou Linku vzkaz domů, kterou provozuje nadace Naše dítě. Více Šárka Laipoldová.

"Linaka je určena dětem, které situace v rodině, ve škole nebo v sociálním zařízení donutí k útěku nebo jsou z domova vyhnány. Mohou se na linku obrátit i rodiče, kteří mohou nechat dítěti vzkaz. Od loňského září přijala linka přes 13 000 volání a z toho 800 dětí bylo v kritické situaci a potřebovalo pomoc."

Nejčastěji se na útěku ocitají dívky, jde až o 70% všech případů. Kritický věk je mezi 14 a 17 rokem. Komunikačním kanálem pro děti v kritické situaci je i Linka bezpečí. Pokračuje Zuzana Baudyšová z Nadace Naše dítě.

Nadace Naše dítě
"Za čtyři měsíce se na tuto linku obrátilo 35 dětí vyhozených z domova, které jsou budoucími klienty linky Vzkaz domů nebo se dostanou do hledání policie. Často to začíná jednou větou: ´sbal si věci a vypadni´".

Česká republika se nepotýká s únosy dětí bohatých rodičů, od kterých si jejich pachatelé slibují výkupné. Vzácné jsou i únosy pro komerční zneužívání, kam vedle dětské pornografie patří i obchod s dětmi a dětská prostituce.