Malé české vesnice se potýkají s řadou problémů, pomoci může Program obnovy venkova

Předávání cen soutěže o vesnici roku

Malé české vesnice se potýkají s řadou problémů. Chybí peníze na infrastrukturu, na bydlení. Mnozí lidé odcházejí do měst, protože po zániku zemědělských družstev není na vesnici práce. A právě tyto problémy se staly tématem setkání starostů s představiteli ministerstev. Jednání sledovala Zdeňka Kuchyňová.

V České republice je 6500 malých vesnic. Drtivá většina z nich se potýká s nedostatkem finančních prostředků, neboť na rozsáhlejší investice nejsou schopny vydělat. Často se ozývá i kritika přerozdělování daní, která je založena na solidaritě, bohatým obcím bere a chudým dává. A právě rozvoj malých obcí byl tématem setkání jejich starostů s ministrem pro místní rozvoj Petrem Lachnitem, který problémy obcí chápe.

"Ta malá obec také musí odkanalizovat, také musí nějakým způsobem čistit odpadní vody. Je zcela zřetelné, že malá obec není schopna si vytvořit takové prostředky, které by mohly tu situaci řešit."

Václav Havel se starostou obce Kameničky,  Zdeňkem Dřevíkovským,  Foto: ČTK
A právě pomoc při řešení problémů malých obcí nabízí Program obnovy venkova, který funguje už osmým rokem a je určen na relativně malé stavby, jako jsou chodníky, autobusové zastávky, a řadu drobností, které obce potřebují. V programu je zapojeno zhruba 4 700 vesnic. Ty se často sdružují do tzv. mikroregionů, které mají šanci získat větší dotaci. Ta se pro jednotlivé obce pohybuje do 200 tisíc korun, zatímco mikroregion může dostat až milión. Jak uvedl Jiří Vačkář z ministerstva pro místní rozvoj, dalším programem, který podporuje zemědělství a venkov je program Evropské unie s názvem Sapard.

"Málokdo ví, že z našeho zemědělství od roku 1990 odešly dvě třetiny pracovníků. My v současné době máme v zemědělství 191 tisíc pracovníků proti 490 na začátku 90-tých let. A teď je třeba vytvořit mnoho nových příležitostí, ať už spojených s cestovním ruchem, tvorbou drobných řemesel, provozů či krajových specialit - například jeden projekt říká, že obnoví výrobu krajek. A je to spojeno s tvorbou nových pracovních příležitostí."

Právě výsledky praktické práce v obcích se pak jednou ročně zúročí například v soutěži Vesnice roku, jejíž další ročník byl slavnostně vyhlášen. Jak dodal Jiří Vačkář, výsledky budou známy koncem října, před volbami, aby ocenění dostali starostové, jejichž práce o to zasloužila.

"Loni to vyhrály Kameničky a protože těch Kameniček je víc, tak to upřesním, je to okres Chrudim. Tam je škola, Slavíčkova galerie, je tam spousta věcí a ty spolky fungujou, všechno tam běží a to si myslím, že je důležité.

Starosty vítězných obcí Vesnice roku 2001 přijal i prezident Václav Havel. Byl mezi nimi i starosta Kameniček Zdeněk Dřevíkovský, podle kterého je pro udržení života na vesnici nutný rozvoj spolkové činnosti. A právě vzájemnou pospolitost doporučuje i ostatním obcím.