Marie Schmolková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Humanitární pracovnice, sionistka z české židovské rodiny.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Jedna z klíčových osobností, které se podílely na záchraně židovských uprchlíků, především dětí ze zemí ohrožených nacismem. Inspirovala Nicholase Wintona.

V březnu 1939 byla během okupace Československa mezi prvními zatčenými. Gestapo ji v pankrácké věznici denně tvrdě vyslýchalo do května, kdy byla po nátlaku vlivných přátel propuštěna. Odcestovala do Paříže a po vypuknutí války se usadila v Londýně. Tam pokračovala ve své činnosti. Práci obětovala vše, i zdraví. Zemřela na infarkt v březnu 1940, ve svých 46 letech. Na rozdíl od Nicholase Wintona je dnes téměř zapomenutá.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.