Marie von Ebner-Eschenbachová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Německy píšící moravská spisovatelka. Pocházela ze starého moravského šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Německy píšící moravská spisovatelka. Pocházela ze starého moravského šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic. V osmnácti se provdala za rakouského důstojníka Mořice Ebnera z Eschenbachu. Ve svém díle upozorňovala na soudobé sociální problémy. V letech 1910 a 1911 byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu. Jako první žena získala čestný doktorát vídeňské univerzity, zajímala se o politické dění a věnovala se dětem, přestože je sama neměla. V německy mluvícím prostředí je považována za významnou autorku 19. století, v rodné zemi se ale takovému věhlasu netěší. Přitom Morava je místem, kam zasadila příběhy svých četných povídek a próz z venkovského prostředí. Podle odborníků, důvodem, proč Ebner – Eschenbachová zůstává v českém prostředí opomíjena, je fakt, že svá díla psala německy. Spisovatelka zemřela ve Vídni 12. března 1916. Na své přání byla pohřbena v rodinné hrobce hrabat Dubských ve Zdislavicích.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.