Před 100 lety zemřela spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach. Připomenou si ji i na zámku v Lysicích

Marie von Ebner-Eschenbach v roce 1851

Byla nominována na Nobelovu cenu, jako první žena získala čestný doktorát vídeňské univerzity, zajímala se o politické dění a věnovala se dětem, přestože je sama neměla. Taková byla Marie von Ebner-Eschenbach, kterou si letos připomínají na zámku v Lysicích. Proč právě tam, na to v dnešních Historických obzorech odpoví kastelánka Martina Medková Rudolfová:

Marie von Ebner-Eschenbach v roce 1851
"Marie von Ebner-Eschenbach, rozená hraběnka Dubská, pocházela z druhé větve rodiny Dubských. Ta hlavní, ta sídlila právě tady na zámku v Lysicích. Marie v době svého dětství tady často jezdila na návštěvu k příbuzným a dokonce tady poznala svého budoucího muže pana Ebnera.

Marie se narodila v roce 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže, což je zámek, kde bydlela její rodina. Její mládí bylo poznamenáno i tím, že jí velice brzy zemřela maminka a vychovávala ji česky hovořící chůva. Možná tím, že jí říkala hodně pohádek a říkadel, tak trochu nasměrovala Marii ke slovesnosti a možná v ní probudila i literární nadání. Její nevlastní matka, hraběnka Kolowratová, velice dobře odhadla její literární talent a podporovala ji v psaní krátkých francouzských povídek. Její manžel, Mořic z Eschenbachu ji přivedl k tomu, aby psala v němčině. Velice jí v její tvorbě podporoval a ona pod jeho vlivem začala psát, nejdříve to byly divadelní hry."

Němčina byla její rodný jazyk?

Marie von Ebner-Eschenbach s manželem Mořicem okolu roku 1865
"Ona zezačátku hovořila i česky. Potom následovala svého muže, který byl voják, do Louky u Znojma, kde měla vídeňská kadetka odloučené pracoviště, a potom se stěhují do Vídně. Proto tedy i ta němčina."

Pokud se o Marii von Ebner-Eschenbach hovoří, většinou se zmiňuje, že pro Rakušany znamená to, co pro nás Božena Němcová. Je to pravda?

"Ono to není úplně přesné vystižení už jenom proto, že obě dámy neměly ani stejný osud, ani nepocházely ze stejného prostředí. Spojovány bývají zejména proto, o čem a jak psaly. Marii von Ebner-Eschenbach psala spíše s takovým josefínským osvícenstvím a nadšenou vizí, že člověk dokáže překonat svůj osud. Božena Němcová psala spíše lyricky s důrazem na laskavost apod. Tém se lišily. Pravdou ale je, že obě dámy psaly povídky a romány, kde zobrazovaly šlechtické i venkovské prostředí."

Jak byla její tvorba ve své době úspěšná?

"Marie von Ebner-Eschenbach začínala dramatickými díly, jako byla třeba Marie Stuartovna, ty nebyly úplně úspěšné, ale její pozdější romány, jako například Božena, tak tam byl úspěch obrovský a román byl vídeňskou kulturní veřejností přijat velice pozitivně. A když jsme byly u té Boženy Němcové, tak ještě připomenu, že obě dámy napsaly Babičku. Marie Eschenbachová napsala spíše takovou krátkou povídku o ženě, která se smrtí svého vnuka, který jí zbyl z rodiny jako jediný, a Babičku Boženy Němcové posluchači určitě znají. Takže obě spojuje jen ten název."

Vy letos u vás na zámku v Lysicích chystáte připomenutí Marie von Ebner-Eschenbach. Co se připravuje?

Zámek Lysice,  foto: Archiv Radia Praha
"My jsme posledních 40 let byli jediným místem, kde se připomínala památka a život Marie von Ebner-Eschenbach. Jednak je tady při prohlídce zámku připomínána její knihovna, kde se o ní hovoří, je tam několik jejích portrétů, zobrazení zdislavického zámku. Říká se, že tuto knihovnu jí nechal upravit její strýc, aby ji častěji přilákal k pobytům na Lysicích. My jsme tady do konce loňského roku měli takovou menší expozici, která osobnost Marie von Ebner-Eschenbach připomínala. V letošním roce, protože si připomínáme výročí 100 let od úmrtí této dámy, tak vzniká expozice nová."

Co v ní všechno bude?

Zámek Lysice,  foto: Ben Skála,  Benfoto,  CC BY-SA 3.0 Unported
"Bude členěná do tří okruhů, budeme přibližovat návštěvníkům tuto spisovatelku včetně rodinného zázemí a prostředí, z něhož pocházela, co ji inspirovalo. Potom se dotkneme, myslím, že velice krásně, jejího literárního nadání a tvorby. A protože ona, její dílo i její osobnost, nám určitě může dát mnoho i v současné době, tak třetí prostor bude věnován jejímu odkazu."

Marii von Ebner-Eschenbach připomenou ale letos nejen v Lysicích, ale také Brně, na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí nebo v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Chystají se výstavy, koncert a ve Zdislavicích proběhnou i komentované prohlídky spisovatelčiny hrobky.