Materiální škody způsobené blokádami rakouských odpůrců české JETE na česko-rakouských hranicích

Ministerstvo dopravy a spojů má první odhady materiálních škod kvůli rakouské blokádě hraničních přechodů. Jen v Horním Dvořišti bylo v minulých dnech zablokováno na 40 českých kamiónů.

Ministerstvo dopravy a spojů má první odhady materiálních škod kvůli rakouské blokádě hraničních přechodů. Jen v Horním Dvořišti bylo v minulých dnech zablokováno na 40 českých kamiónů. Českému rozhlasu další informace poskytla mluvčí ministerstva Ludmila Roubcová...

"Na základě údajů Sdružení mezinárodních silničních dopravců Česmad Bohemia vznikly českým dopravcům v důsledku blokády mnohasettisícové ztráty. Finanční ztráty na jedno vozidlo a den se odhadují na 5 tisíc korun. Pokud se však započítají i zvýšené náklady vyplývající z delší přepravní vzdálenosti při objezdu, penále za nedodržení termínu dodávky a další vícenáklady, odhaduje se finanční ztráta na jedno vozidlo a den asi 25 tisíc korun."

Jak Roubcová dále informovala, ministerstvo dopravy a spojů doporučilo autodopravcům, aby česko-rakouské hraniční přechody, blokované kvůli spuštění Temelína, objížděli. Ministerstvo totiž získalo souhlas Spolkového ministerstva dopravy k tomu, že silniční dopravci mohou bez náhrady po celou dobu blokací hraničních přechodů použít německého území...

"Českým silničním dopravcům je s okamžitou platností k dispozici tranzitní trasa bez německého vstupního povolení přes hraniční přechod Strážný ve směru po silnici na Pasov. Nájezd a výjezd na linku kombinované dopravy ve směru Ingolstadt - Brenner je možný rovněž bez povolení. Německé pohraniční orgány byly o těchto výjimkách spolkovým ministrem informovány," řekla Českému rozhlasu mluvčí ministerstva dopravy a spojů Ludmila Roubcová.