Město Brno se omluvilo za odsun německých obyvatel

Město Brno lituje odsunu německých obyvatel, ke kterému došlo v květnu roku 1945, rozhodla o tom městská rada. Ke květnovým událostem z roku 1945 se vrací i naše pravidelná rubrika O čem se mluví, kterou tentokrát připravil Jaromír Marek.

"Městu Brnu je velmi líto všech spoluobčanů, kteří v tomto období nespravedlivě trpěli a museli Brno za tragických okolností opustit," píše se mimo jiné v prohlášení. "Je nám líto, že s námi i nadále nežijí desetitisíce českých, židovských, německých, romských a dalších spoluobčanů. Všichni tito lidé tvořili město Brno v jeho kulturní, náboženské, ideové a národnostní pestrosti. Jejich ztráta je ztrátou nás všech. Je nám proto líto i německých spoluobčanů, kteří museli Brno nuceně opustit roku 1945," uvádí dokument.

Co je podstatou prohlášení vysvětluje radní Jiří Low, předseda pracovní skupiny, kterou městská rada pro zmapování událostí z května roku 1945 vytvořila. Divoký odsun německých obyvatel z Brna patřil po dlouhou dobu k historickým tabu. Hovořit se o něm začalo až po roce 89. V roce 1995 podalo několik lidí podnět ke zjištění tretstní odpovědnosti a případem se zabývala policie, ovšem bez výsledku. Právě před rokem se na brněnskou radnici obrátilo Sdružení pro interkulturní porozumění, které požaduje, aby k odsunu zaujala stanovisko. Rada města Brna schvaluje jedenáctičlennou komisi, která má okolnosti divokého odsunu prošetřit. Pokračuje Jiří Low. Výsledkem byla rozsáhlá analýza na jejímž základě přijalo město Brno onu rezoluci, ve které vyjadřuje svoji lítost. O co vlastně šlo? To je otázka pro historika Libora Vykoupila z brněnské Masarykovy univerzity. Rezoluce vzbudila v brně značný ohlas. Část obyvatel se domnívá, že projevení lítosti je vlastně omluva a nesouhlasí s ní. Naopak Německý kulturní klub považuje text za nedostatčný a požaduje jednoznačnou omluvu. Některým vadí i to, že vedle stanoviska k odsunu němců se v rezoluci řeší i otázka všech obětí války obecně. Podle brněnkých radních je tato rezoluce poslední a definitivní. Její znění obhajuje radní Jiří Low. ...dodává historik Libor Vykoupil. Podle brněnských radních je tato rezoluce poslední a definitivní a otázce odsunu Němců z května pětačtyřicátého roku se už nehodlají vracet.