Ministerstvo vnitra vypracovalo analýzu, podle které jsou povinné kvóty zřejmě nezákonné

Ministerstvo vnitra vypracovalo analýzu, podle které jsou povinné kvóty zřejmě nezákonné. Systém povinných kvót pro přerozdělování uprchlíků už jednou selhal při migrační krizi na Maltě před šesti lety. EU by měla spíše uprchlíkům poskytovat dočasnou ochranu, uvádí dále analýza. České ministerstvo vnitra dokument zaslalo lucemburské straně, která nyní předsedá unii. Podle analýzy jsou v návrhu na povinné uprchlické kvóty tři nejasnosti. Současný návrh totiž vychází z modelu, kterým se EU pokoušela řešit maltskou krizi a který podle vnitra selhal. Podle analýzy také není jasné, jak se technicky a právně uskuteční nedobrovolné umístění uprchlíka, který bude přidělen určitému státu. Zároveň není zřejmé, jak se zajistí, aby uprchlík zemi neopustil a nevydal se jinam. Analýza také tvrdí, že není vyřešeno, jestli nedobrovolné umístění uprchlíků není v rozporu s evropskou listinou práv a svobod.