Ministr Dobeš: V budoucnu by mohla být etická výchova povinný předmět

Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce, aby etická výchova byla povinný předmět, ne jen volitelný jako dosud. Na konferenci k etické výchově však současně dodal, že k tomu základní a střední školy nechce nijak nutit, povinnou etiku by prý zavedl jen v případě, že by o ni školy projevily velký zájem. Nový předmět už od září zavedla do svých osnov asi stovka škol, měla by se tak posílit výchovná funkce školy. Do budoucna chce ministr zavést etickou výchovu povinně i na všechny pedagogické fakulty, aby učitelé věděli, jak děti v tomto předmětu vzdělávat.

Při etické výchově se děti učí chápat starosti jiných, přijímat cizí úspěch bez závisti nebo nacvičovat asertivní chování. Tyto dovednosti se děti učí zážitkovou metodou, kdy učitel s žáky rozehrává scénky ze života a problémové situace. Žáci pak mají debatovat o možných způsobech řešení.