Ministr kultury Pavel Dostál kvůli arbitráži zakázal vývoz státních uměleckých děl

Pavel Dostál

Ministr kultury Pavel Dostál zakázal s okamžitou platností vývoz národních kulturních památek, sbírkových předmětů a významných uměleckých děl v majetku státu do zahraničí. Učinil tak kvůli tomu, že tato díla může podle ministerstva financí nechat v zahraničí zabavit společnost CME jako náhradu za náklady na arbitrážní řízení. Více k tomu příspěvek Evy Petržílkové.

"Na základě smlouvy výsledků stockholmské arbitráže je teoreticky možné, že do výše 1 milión dolarů bude americká společnost její pohledávky v cizině naplňovat tím, že by byl zabaven majetek České republiky. V podstatě to znamená to, že Česká republika - na dobu než to bude vyjasněno - nebude pořádat v zahraničí žádné výstavy," oznámil ve čtvrtek ministr kultury Pavel Dostál.

Podle stockholmské arbitráže totiž Česko porušilo v případě CME dohodu o vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Nizozemskem.

Za úhradu nákladů arbitrážního řízení a nákladů na právní zastoupení CME má Česká republika společnosti uhradit téměř 40 miliónů korun. Česko podle ministerstva financí napadne stockholmskou arbitráž žalobou u švédského soudu. Hodlá také vyzvat rozhodčí soud ve Stockholmu, aby druhou fázi řízení CME versus Česká republika pozastavil do té doby, dokud švédský obecný soud žalobu nevyřeší. S rozhodnutím ministra Dostála o okamžitém zákazu vývozu uměleckých děl z České republiky souhlasí jednoznačně i generální ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák.

"Je to majetek státu, který je nejpohodlněji zabavitelný, nejrychleji se dá směnit za peníze. Je to samozřejmě obrovská komplikace, příští rok má být česká sezona v Paříži, jejíž součástí jsou výstavy Kramářova a českého baroka. Tyto projekty pokud by nedošlo do té doby k nápravě, by byly ohroženy."

Kdy a jak budou závazky vypořádány, nechtěl Milan Knížák předpovídat. Podle něj jsou ohrožena všechna díla v majetku státu. Vyvázat je nějakým způsobem ze závazku nelze, chráněny jsou totiž podle zákona pouze ambasády a věci týkající se bezpečnosti.