Mozartiana Iuventus 2000

V dnešní kulturní rubrice se s jejím autorem Josefem Kubeczkou vypravíme na pražskou Bertramku.

Září patří na pražské Bertramce hudební přehlídce nazvané Mozartiana Iuventus 2000. Cyklus koncertů, jehož program otevřelo Smyčcové kvarteto Apollon, je zaměřený na mozartovskou interpretaci mladých hudebníků. O prezentaci záměru organizátorů jsme požádali dramaturga přehlídky pana Ivana Rumla: První část cyklu koncertů byla loni tematicky vymezena na dílo salcburského mistra v umělecké konfrontaci se skladbami jeho českých současníků a následovatelů. Dramaturg Ivan Ruml nám sdělil, že na letošní Mozartianě Iuvenus má své místo i tvorba jiných významných autorů: Záměrem organizátorů Mozartiany Iuventus je podle jejího dramaturga Ivana Rumla vytvořit na Bertramce novou tradici a založit archiv skladeb, které byly památníku věnovány.