Na lodi Hermes vzniklo krizové centrum pro bezdomovce

Foto: ČTK

Na lodi Hermes, která kotví na Vltavě, bylo otevřeno krizové centrum pro bezdomovce. Loď slouží od loňského roku zároveň jako ubytovna a centrum tu bylo zprovozněno díky projektu, který má bezdomovcům a sociálně znevýhodněným lidem pomoci při návratu do práce. Na jeho financování se podílí i Evropský sociální fond.

Foto: ČTK
Podle odhadů pražské radnice žije na území hlavního města kolem 2000 lidí bez domova. Třetina z nich se už stala registrovaným účastníkem projektu. Centrum s každým uzavírá smlouvu šitou na míru podle jeho potřeb a schopností. A jak může vypadat typická situace? Přijde klient a řekne: já nevím, kam mám jít k lékaři, nevím, jak si mám vyřídit občanský průkaz. Dostane odpovědi na své otázky? Na to se ptám představitelky pražského Centra sociálních služeb Ludmily Tomešové.

"Samozřejmě mu na tyto otázky odpovíme. Řekneme mu, co k tomu potřebuje, jaké formuláře musí mít, kam se má obrátit a klidně mu jsme schopni zajistit i doprovod nebo předem zavolat na dané pracoviště."

Centrum spolupracuje s úřady i neziskovými organizacemi. Například s azylovými domy, krizovým centrem RIAPS, Armádou spásy či Nadějí. Lidé bez domova tak mohou získat i jejich služby a pomoc.

"Jejich spokojenost je dokázána hlavně tím, jak je naplněna kapacita lodi Hermes a nejrůznějších služeb, které jsou na lodi poskytovány. Kapacita je naplněna téměř na sto procent. Během zimního období jsme poskytovali pomoc zhruba 200 osobám denně."

A v létě?

"My jsme počítali s tím, že když se zlepší počasí a oteplí se, tak se snižují požadavky osob bez přístřeší na poskytovanou pomoc. Ale třeba na lodi Hermes se nám tyto požadavky vůbec nesnížily a v současné době je průměrný počet klientů na lodi kolem 130 až 150 denně."

Jak dodala Ludmila Tomešová, pražské Centrum sociálních služeb se snaží lidi bez domova motivovat i jinak - například jim zprostředkuje jednodenní poznávací zájezdy do vybrané evropské metropole. Projekt podle odborníků nemá zatím v zahraničí obdobu. Někteří o jeho smyslu pochybují, jiní to vnímají jako zajímavý, ale riskantní pokus.

"Dostali jsme nabídku od jedné vlašimské cestovní kanceláře formou sponzorského daru a je to určeno pro klienty, kteří se opravdu snaží na sobě pracovat a snaží se řešit svou situaci. Funguje to jako motivační odměna. 29. května se uskuteční cesta do Německa a už jsou připraveni dva klienti, kteří za odměnu pojedou."

Někteří psychologové to zatracují a říkají, že to nebude motivační.

"Motivační by to nebylo, kdyby to bylo určeno komukoliv z klientů, i pro ty, kteří se opravdu nesnaží svou situaci řešit. Zajišťujeme to pro klienty, kteří ukázali velkou snahu i opravdové činy, že pracují na své situaci. Myslím si, že to je dobrým motivačním prvkem."