Na severní Moravě lidé odstraňují následky povodní

Foto: ČTK

Smutek ze ztrát na životech a sečítání hmotných škod, to je nyní převažující atmosféra na severovýchodě republiky. A ve vzduchu zůstávají viset dvě otázky: dalo-li se neštěstí aspoň zčásti předejít a s jakou pomocí lze počítat při odstraňování následků.

Foto: ČTK
Přestože už minulý víkend hydrometeorologové varovali před silným deštěm a hrozbou lokálních záplav, nikdo nečekal tak rychlou a ničivou vlnu, která se stala třetí netragičtější povodní v novodobé historii země. Podle generálního ředitele Povodí Odry Ivana Pospíšila ale silnější varování nebylo z čeho vyvodit: "Spadlo v krátké době extrémní množství srážek na malém území. Voda byla všude a ne v korytech. Protože v době před tou velkou srážkou prakticky na povodí byly zaznamenány pouze druhé stupně povodňové aktivity, přehrady jsou úplně bez problémů, tam máme velké rezervy, čili bylo to velmi zvláštní, překvapivé, náhlé a naprosto neočekávané."

Foto: ČTK
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu v médiích potvrzují, že série jinak běžných bouřek se tragicky sešla a vylila na jediném místě, což meteorologické modely nedovedou s takovou přesností předvídat.

Nyní se v postižených oblastech i přes obavy z dalších srážek všichni zaměřují na odstraňování škod. Vláda k tomu ve čtvrtek vyčlenila tisícovku vojáků. Dvě stě z nich i s technikou od pátečního rána začalo pomáhat likvidovat následky záplav v Jeseníku nad Odrou na Novojičínsku, který je nejhůře postiženou obcí v zemi. Dalších 300 vojáků si kraj vyžádal do Nového Jičína a okolí. Jejich hlavním úkolem je úklid, v samotném Novém Jičíně ale starosta Ivan Týle očekával od vojáků naplnění ještě jiné potřeby: "Vybudování mostního spojení mezi břehy, protože ta řeka nám strhla všechny spojení. Už se realizuje a armáda staví pontonové mosty."

Od státu i z rozpočtu Moravskoslezského kraje získají postižená místa nejméně 170 milionů korun. Podle hejtmana Jaroslava Palase to ale stačit nebude: "Pokud se týká obnovy infrastruktury jako takové, která je poškozena v této oblasti v řádu stovek miliónů korun, budeme jednat s panem premiérem Fischerem, až provedeme přesnou kvantifikaci těchto škod."

Foto: ČTK
Vzhledem k menšímu rozsahu škod na Hranicku budou menší i nároky na rozpočet Olomouckého kraje, říká tamní hejtman Martin Tesařík: "Mám předjednáno, že na mimořádné radě Olomouckého kraje v pondělí bude schválena částka 5 miliónů korun, která bude uvolněna z našeho rozpočtu. Bude to používáno především pro úhradu potřeb zasahujících jednotek, především jednotek dobrovolných hasičů například na pohonné hmoty a drobné opravy techniky."

Foto: ČTK
Ministerstvo práce a sociálních věcí připomnělo, že lidé, kteří se po povodni ocitli v hmotné nouzi, mohou podle osobní situace dostat jednorázovou dávku až do výše téměř 47 tisíc korun. V Novém Jičíně budou úřady přijímat žádosti o hmotnou pomoc i v sobotu.

Škody na majetku lidí, podniků i obcí odhadují pojišťovny v souhrnu na nejméně miliardu korun. Stejné vysoké škody podle Ředitelství silnic a dálnic způsobila voda na komunikacích.

Zejména technické a prostředky posílají do postižených oblastí hasiči, Červený kříž i charitativní organizace. Některé radnice zřídily zvláštní povodňová konta.

Charita ČR (původně Sdružení Česká katolická charita) vyhlašuje sbírkové konto na pomoc obětem povodní na východní Moravě na číslo účtu 22770022/0800, variabilní symbol 906.

Pomoc mezinárodní humanitární organizace ADRA lze prostřednictvím mobilních sítí v České republice finančně podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777 (cena 30 Kč, příjemci bude připsáno 27 Kč), nebo lze zaslat příspěvek na konto určené obětem živelných katastrof 99619961/0300, variabilní symbol 211.

Veřejnost může přispívat bankovním převodem na konto Povodně společnosti Člověk v tísni72027202/0300 anebo jako v předešlém případě zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS POVODNE09 na číslo 87777.

Město Nový Jičín založilo konto na pomoc postiženým povodní, číslo účtu 43-5060060227/0100.

Na povodňové konto lze přispět také obci Hustopeče nad Bečvou na Přerovsku. Číslo účtu je 86–7209000257/0100, variabilní symbol 2321.

Český červený kříž o vyhlášení celostátní finanční sbírky nyní neuvažuje. Pro krytí podobných pomocných aktivit má zřízen stálý Fond Humanity ČČK,, číslo účtu 5056505/5500, variabilní symbol 111.