Na Vltavě se koná pozoruhodný varhanní festival

Michal Novenko

V neděli začal na řece Vltavě už osmý ročník pozoruhodného hudebního festivalu s názvem Organum hydraulicum. Je to vlastně nezvyklé spojení vodáckého putování s koncerty na vzácných historických varhanách podél Vltavy. Jeho hlavního protagonisty - mezinárodně renomovaného varhaníka Michala Novenka - jsme se zeptali, co se skrývá za zvláštním názvem festivalu. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

"Organum hydraulicum znamená vodní varhany a tenhleten název jsem vlastně symbolicky převzal pro ten pozoruhodný festival, protože tam opravdu je zase takové zvláštní spojení vody a varhan, ale vychází to z jednoho, troufám si říct světového unikátu, že totiž na naší řece Vltavě je ve světě ojedinělá a neuvěřitelná souhra nádherných okolností. Za prvé ta řeka protéká překrásnou krajinou, ta řeka je velice populárním místem vodních sportů. Každoročně jsou tam stovky a tisíce vodáků. A teď si představte, že tam v ideální vzdálenosti polodenního pádlování leží jedno za druhým, jak perly navlečené na šňůře té řeky, krásná místa s bohatou kulturní historií. V každém se nacházejí varhany, které umělecky i historicky patří mezi krásné a pozoruhodné nástroje. Takže to je opravdu spojení, které se těžko najde ještě někde jinde na světě."

RP: Festival je pojat jako vodácké putování. Plujete na loďkách společně se svými budoucími možnými posluchači?

"Skutečně to tak je, protože ta úplně první myšlenka byla zpropagovat varhanní hudbu, ukázat lidem, že kromě krásné přírody a kromě té možnosti vodáckého putování je právě v jižních Čechách ještě něco jiného. A ta cesta propagace vedla skutečně i tudy, že jsem sám jako interpret sedl do kánoe a jel společně s těmi lidmi, aby taky mimo jiné viděli, že umělci a interpreti jsou úplně normální lidi jako všichni ostatní. A že prostě najednou večer se sejdeme v trošku jiné roli. Oni přijdou jako posluchači na koncert, zatímco já tam zasednu tentokrát ne do lodi, ale k varhanám."

RP: Každé varhany na této cestě jsou jiné, unikátní a pro jiný repertoár. Jak připravujete dramaturgii?

"To je vždycky takové velké strategické plánování a trošku i dobrodružství. A musím říci, že vlastně po celých těch předchozích sedm let, kdy jsem zůstával jediným interpretem - vlastně Organum hydraulicum bylo až do teď založeno na tom, že je to vlastně one man show - tak to pro mě znamenalo vrchol a centrální bod mé celoroční koncertní sezóny. Po těch sedmi letech jsme zjistili, že už se vykonalo tolik práce, že festival se může proměnit v zaběhnutý klasický hudební festival při kterém samozřejmě stále potrvá ta nabídka společného vodního putování, ale už nás tam bude více varhanních interpretů, zkrátka festival vstupuje zase do nové vývojové fáze."

Jak uvedl Michal Novenko, první koncert tohoto pozoruhodného festivalu se konal ve starobylém Vyšebrodském klášteře. Další zastávky jsou mj. v kostele sv. Mikuláše v Rožmberku, opuštěném kostelíku na Zátoni, perle jižních Čech Českém Krumlově či v klášteře Zlatá koruna. Závěrečný koncert se koná v českobudějovické katedrále.