Nález židovského hřbitova v Plzni zabrzdil stavbu za víc než miliardu korun

Nález středověkého židovského hřbitova zastavil stavbu velkého nákupního a zábavního centra na Plzeňském výstavišti. Izraelský investor, který tu chce prostavět více než miliardu korun, nyní hledá způsob, jak dodržet židovské tradice a nehýbat s pět set let starými hroby. O podrobnosti se zajímala Milena Štráfeldová:

Rabín Karol Sidon  (vlevo) při prohlídce pozemku plzeňského výstaviště,  foto: ČTK
Na desetihektarovém pozemku na Plzeňském výstavišti by měla do konce ledna příštího roku vzniknout hrubá stavba velkého multifunkčního centra. Na podzim 2007 tu pak chce izraelská firma Plaza dokončit třípatrový komplex s multikiny, supermarketem a stovkou malých obchůdků. Nebudou tu chybět ani restaurace nebo zařízení pro sport a volný čas. Tento komplex má být podzemním tunelem propojen s parkovacím domem pro 450 aut. A právě tady se v říjnu při archeologickém výzkumu, který je investor povinen před zahájením stavby udělat, našly pozůstatky středověkého židovského hřbitova. Podle ředitele Západočeského muzea v Plzni Františka Frýdy historici tušili, že by tu pohřebiště mohlo být:

"Ten pozemek byl osídlen již v minulosti. Máme vlastně jedinou zprávu, a to z 6. ledna 1432, kde se uvádí, že starší židé a celá židovská obec v Plzni kupuje od tamní městské obce stavební místo v předměstí škvrňanském za dvanáct kop pražských grošů, aby si tam zřídili hřbitov."

Rabín Karol Sidon  (vlevo) a ředitel Západočeského muzea František Frýda,  foto: ČTK
Nález vyvolal velkou pozornost u židovských obcí v Česku i v zahraničí. Židé mají obavy, aby investor neporušil jejich tradice, které nedovolují jakkoliv zasahovat do židovských hrobů. Staveniště už navštívilo i několik rabínů ze světa. Podle pražského rabína Karola Sidona se o plzeňském nálezu píše i v zahraničním tisku:

"To je vždycky tak, že ve chvíli, kdy se najde židovský hřbitov kdekoliv na světě, dokonce i v Izraeli, tak obava, že požadavky a potřeby investora převáží nad potřebou ty hroby zachovat, je tady vždycky a je oprávněná."

Izraelský investor však stavbu po nálezu kosterních pozůstatků zastavil a nyní jedná s plzeňskými úřady, památkáři a zástupci židovských obcí o dalším postupu. Zhruba pětimetrový pruh země s hroby zasahuje do stavby parkovacího domu jen okrajově, místo by tedy mohlo být přemostěno nebo by se stavba parkoviště mohla zmenšit. Jednu z variant uvádí koordinátor projektu Martin Kodrle ze společnosti Plaza:

"Celý objekt by se patrně zvednul proti původnímu založení, celé by se to založilo na železobetonové desce, s tím, že to místo by se nějak vynechalo v úrovni spodního podlaží nebo možná dvou podlaží. Jinak by se ten objekt ponechal takový, jaký je. Samozřejmě toto všechno předpokládá souhlas města, souhlas stavebních úřadů a tak dále."

Změny v projektu stavbu prodraží, podle Martina Kodrleho však investor ještě nespočítal, o kolik náklady narostou. Rozhodně odmítá, že by úpravy měly ohrozit termín dokončení hrubé stavby.

Podobný problém s nálezem kosterním pozůstatků řešila v roce 1998 Česká pojišťovna, která chtěla ve Vladislavově ulici v Praze postavit svou novou centrálu. Tehdy české úřady hledaly řešení se zahraničními židovskými spolky několik let a Česká republika kvůli hřbitovu čelila i žalobě u Evropského soudu pro lidská práva. Pojišťovna nakonec změnila projekt tak, že pozůstatky byly zabudovány do základů nové stavby. Náklady s jejím zdržením vyčíslila na 127 milionů korun.